Trang 4 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 128

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Thành Kim Phu Nhân

Xuyên Qua Thành Kim Phu Nhân

Chương 58

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 105

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện

Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện

Chương 93

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 179

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 92

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cậu Tốt Nhất Là Thế

Cậu Tốt Nhất Là Thế

Chương 20

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 99

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Hít Hổ Lớn Không Em?

Hít Hổ Lớn Không Em?

Chương 70

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Không Sạch

Không Sạch

Chương 35

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 95

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Mang Thai Con Của Boss

Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Mang Thai Con Của Boss

Chương 16

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Gai Mềm

Gai Mềm

Chương 29

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Yêu Đương Đoan Chính

Yêu Đương Đoan Chính

Chương 34

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Anh Rể Đừng Tới Đây

Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 36

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Đàn

Tiểu Đàn

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Trời Sinh Cốt Phú Quý

Trời Sinh Cốt Phú Quý

Chương 86

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù

Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù

Chương 19

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 60

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hòn Đá Cứng Cỏi

Hòn Đá Cứng Cỏi

Chương 51

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ