Trang 4 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 85

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

Chương 4

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Người Bạn Cùng Phòng Tốt Bụng Của Tôi

Người Bạn Cùng Phòng Tốt Bụng Của Tôi

Chương 7

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hòn Đá Cứng Cỏi

Hòn Đá Cứng Cỏi

Chương 25

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Thành Kim Phu Nhân

Xuyên Qua Thành Kim Phu Nhân

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Trọng Sinh Tôi Về Miêu Cương Kế Thừa Gia Nghiệp

Sau Khi Trọng Sinh Tôi Về Miêu Cương Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 11

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông

Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nông Trường Lưng Chừng Núi

Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 102

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sẽ Không Nương Tay Với Cậu

Sẽ Không Nương Tay Với Cậu

Chương 21

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Học Trưởng, Em Sẽ Sinh Bé Con

Học Trưởng, Em Sẽ Sinh Bé Con

Chương 13

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 32

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Nhân Sao Chổi

Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 43

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 85

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 54

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trò Chơi Sinh Tồn Búp Bê

Trò Chơi Sinh Tồn Búp Bê

Chương 7

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tiểu Địa Chủ

Tiểu Địa Chủ

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chồng Sói

Chồng Sói

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Em Là Một Vì Tinh Tú

Em Là Một Vì Tinh Tú

Chương 6

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 58

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 91

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ