Trang 4 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 60

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Chương 121

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Nam Hoa Hồng

Mỹ Nam Hoa Hồng

Chương 29

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 77

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trộm Nhìn Ánh Sáng

Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 95

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tuân Mệnh

Tuân Mệnh

Chương 79

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai, Tôi Trở Nên Bất Tử

Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai, Tôi Trở Nên Bất Tử

Chương 40

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Độc Ác

Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Độc Ác

Chương 17

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bạc Vụ

Bạc Vụ

Chương 106

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ca Ca Trở Lại

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ca Ca Trở Lại

Chương 12

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 142

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Lạc Trần

Lạc Trần

Chương 152

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 36

Thể loại: Cung Đấu, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 142

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Chương 76

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Huyết Ám

Huyết Ám

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 123

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần

Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần

Chương 32

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tướng Công Mạnh Mẽ, Phu Lang Ngoan Ngoãn

Tướng Công Mạnh Mẽ, Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 118

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi

Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Khinh Cuồng

Khinh Cuồng

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký

Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ