Trang 4 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh

Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh

Chương 188

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

Chương 200

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Chi Nuôi Nhãi Con Nhặt Rác Thải

Tinh Tế Chi Nuôi Nhãi Con Nhặt Rác Thải

Chương 72

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Chương 105

Thể loại: Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tâm Duyệt Nguyệt Này

Tâm Duyệt Nguyệt Này

Chương 9

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bạn Trai Luôn Thành Boss Phim Kinh Dị

Bạn Trai Luôn Thành Boss Phim Kinh Dị

Chương 42

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nam Nhân Gả Vào Hào Môn

Nam Nhân Gả Vào Hào Môn

Chương 39

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 103

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cậu Ấy Biết Bay

Cậu Ấy Biết Bay

Chương 19

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 58

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Áo Sơ Mi Bạc Hà

Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 69

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Phát Đường Cùng Vị Alpha Muốn Được Hẹn Hò Nhất
Truyện Quy Luật Tình Yêu

Quy Luật Tình Yêu

Chương 71

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tướng Quân Bào

Tướng Quân Bào

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Phát Sóng Trực Tiếp Giả Gái Thông Quan Trò Chơi Sinh Tồn
Truyện Chất Dị Ứng Đáng Yêu

Chất Dị Ứng Đáng Yêu

Chương 79

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần

Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần

Chương 87

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 76

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Phạm Lỗi (Đắc Cửu)

Phạm Lỗi (Đắc Cửu)

Chương 51

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Nhóm Thú Phu Của Ta

Nhóm Thú Phu Của Ta

Chương 46

Thể loại: Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh