Trang 4 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Nhan Vương

Nhan Vương

Chương 41

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Toả Phương Ký

Toả Phương Ký

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Thanh Thanh Tử Khâm

Thanh Thanh Tử Khâm

Chương 6

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Lưu Niên Tự Thủy

Lưu Niên Tự Thủy

Chương 117

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Tin Đồn

Tin Đồn

Chương 8

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Yêu Thầm Thất Bại

Yêu Thầm Thất Bại

Chương 47

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 83

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Hầu Gia

Hầu Gia

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 200

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Mang Thai Là Trải Nghiệm Gì?

Mang Thai Là Trải Nghiệm Gì?

Chương 19

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Phong Thủy Đại Sư

Phong Thủy Đại Sư

Chương 26

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nuôi Nhân Vật Phản Diện Đến Hắc Hóa

Nuôi Nhân Vật Phản Diện Đến Hắc Hóa

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cốt Nhục Kết Thân

Cốt Nhục Kết Thân

Chương 32

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 22

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện

Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện

Chương 22

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến

Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến

Chương 6

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

Xuyên Nhanh: Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

Chương 61

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Nổi Tiếng Toàn Mạng

Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Nổi Tiếng Toàn Mạng

Chương 11

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vĩnh Biệt Người

Vĩnh Biệt Người

Chương 15

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Xuân Phi

Xuân Phi

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Vô Ái Thừa Hoan

Vô Ái Thừa Hoan

Chương 41

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Ta

Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Ta

Chương 6

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Chương 14

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện App Trực Tiếp Thành Tinh

App Trực Tiếp Thành Tinh

FULL

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ