Trang 5 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn

Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn

Chương 74

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đúng Thời Điểm

Đúng Thời Điểm

Chương 29

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Kết Hôn Với Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Sau Khi Kết Hôn Với Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 13

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chuyện Về Liên Đoàn Vai Chính Đều Ái Mộ Vai Ác

Chuyện Về Liên Đoàn Vai Chính Đều Ái Mộ Vai Ác

Chương 3

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Chương 66

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cường Thế Nhập Cổ

Cường Thế Nhập Cổ

Chương 5

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đèn Cũ Bến Mới

Đèn Cũ Bến Mới

Chương 32

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nhẹ Nhàng Hỏi Sư Tôn

Nhẹ Nhàng Hỏi Sư Tôn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 45

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 85

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

Chương 4

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Người Bạn Cùng Phòng Tốt Bụng Của Tôi

Người Bạn Cùng Phòng Tốt Bụng Của Tôi

Chương 7

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hòn Đá Cứng Cỏi

Hòn Đá Cứng Cỏi

Chương 25

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Thành Kim Phu Nhân

Xuyên Qua Thành Kim Phu Nhân

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Trọng Sinh Tôi Về Miêu Cương Kế Thừa Gia Nghiệp

Sau Khi Trọng Sinh Tôi Về Miêu Cương Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 11

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nông Trường Lưng Chừng Núi

Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 102

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sẽ Không Nương Tay Với Cậu

Sẽ Không Nương Tay Với Cậu

Chương 21

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Học Trưởng, Em Sẽ Sinh Bé Con

Học Trưởng, Em Sẽ Sinh Bé Con

Chương 13

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 32

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Nhân Sao Chổi

Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 43

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 85

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 54

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ