Trang 5 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Chỉ Là Thèm Anh

Chỉ Là Thèm Anh

Chương 13

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cuồng Sóng

Cuồng Sóng

Chương 46

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế

Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Cấm Ái Muội Pubg

Cấm Ái Muội Pubg

Chương 24

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Thê Bảo

Tiểu Thê Bảo

Chương 85

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Chương 139

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 109

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tính Sư

Tính Sư

Chương 109

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bán Thảm Học 101

Bán Thảm Học 101

Chương 14

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bệnh Kiều Thật Phiền

Bệnh Kiều Thật Phiền

Chương 19

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 90

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Chương 92

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 82

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Địa Cầu Online

Địa Cầu Online

Chương 39

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Không Làm Vai Phản Diện Bệnh Kiều Đâu!

Không Làm Vai Phản Diện Bệnh Kiều Đâu!

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Chương 29

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Lão Cung Nhà Tui Mất Trí Nhớ Rồi

Lão Cung Nhà Tui Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 9

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 45

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sủng Phi Đông Bắc Của Bạo Quân

Sủng Phi Đông Bắc Của Bạo Quân

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ