Trang 5 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 172

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ngôn Bất Tận Ý

Ngôn Bất Tận Ý

Chương 9

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân

Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vọng Tưởng Giang Sơn

Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 214

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 79

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

Chương 14

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Ánh Bình Minh

Sau Ánh Bình Minh

Chương 4

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tôi Biết Mùi Hương Của Em

Tôi Biết Mùi Hương Của Em

Chương 34

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sau Đó Liền Yêu Em

Sau Đó Liền Yêu Em

Chương 35

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phế Đế Vi Phi

Phế Đế Vi Phi

Chương 92

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

Chương 38

Thể loại: Ngược, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Lỗ Hổng Tội Trạng

Lỗ Hổng Tội Trạng

Chương 18

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Bằng Mặt Không Bằng Lòng

Bằng Mặt Không Bằng Lòng

Chương 14

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi

Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta

Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta

Chương 33

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh
Truyện Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Chương 62

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi

Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi

Chương 9

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Chương 70

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vừa Trọng Sinh Liền Tiến Hóa Thành Nhân Ngư

Vừa Trọng Sinh Liền Tiến Hóa Thành Nhân Ngư

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường