Trang 5 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu

Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu

Chương 14

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tao Lãng Tiện Tổng Tài Truy Phu Ký
Truyện Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Âm Thầm Kết Hôn Cùng Với Ảnh Đế, Tôi Mang Thai
Truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 108

Thể loại: Sắc, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Chương 72

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 99

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 41

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 61

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sai Lầm Trong Quá Khứ

Sai Lầm Trong Quá Khứ

Chương 38

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 102

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 130

Thể loại: Dị Năng, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi
Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 52

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Họa Phố

Họa Phố

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ở Cùng Ma Vương

Ở Cùng Ma Vương

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện [Harry Potter Đồng Nhân] Xin Hỏi Malfoy
Truyện Hoạt Thụ Tội

Hoạt Thụ Tội

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám
Truyện [Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] Cửu Kiếm