Đam Mỹ full

Truyện Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhẹ Nhàng Hỏi Sư Tôn

Nhẹ Nhàng Hỏi Sư Tôn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát

Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?

Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi

Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

FULL

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hai Phòng Một Sảnh

Hai Phòng Một Sảnh

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cửa Ngày Càng Nhỏ

Cửa Ngày Càng Nhỏ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tình Yêu Đẹp Nhất Của Lục Ảnh Đế
Truyện Một Đồng Tiền Xu

Một Đồng Tiền Xu

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế

Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bên Dưới Đóa Hồng

Bên Dưới Đóa Hồng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thời Gian May Mắn

Thời Gian May Mắn

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ngoảnh Đầu Nhìn Lại Yêu Ngươi

Ngoảnh Đầu Nhìn Lại Yêu Ngươi

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuân Phong Khứ

Xuân Phong Khứ

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Vị Đạo

Vị Đạo

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Trộm Nhìn Gió Bờ Biển

Trộm Nhìn Gió Bờ Biển

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện App Trực Tiếp Thành Tinh

App Trực Tiếp Thành Tinh

FULL

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Nguyệt Hạ

Nguyệt Hạ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Xuân Yến Hí Tình

Xuân Yến Hí Tình

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ