Đam Mỹ full

Truyện App Trực Tiếp Thành Tinh

App Trực Tiếp Thành Tinh

FULL

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Nguyệt Hạ

Nguyệt Hạ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Xuân Yến Hí Tình

Xuân Yến Hí Tình

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Bạch Liên Hoa Tìm Đường Chết

Bạch Liên Hoa Tìm Đường Chết

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ác Long Và Hoàng Tử

Ác Long Và Hoàng Tử

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Thấu Xương

Thấu Xương

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tôi Cùng Chồng Tôi Trời Sinh Một Đôi

Tôi Cùng Chồng Tôi Trời Sinh Một Đôi

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Phán Quan

Phán Quan

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tuyết Dạ Phi Hành

Tuyết Dạ Phi Hành

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Trứng Luộc Nước Trà

Trứng Luộc Nước Trà

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tao Lãng Tiện Tổng Tài Truy Phu Ký
Truyện Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Họa Phố

Họa Phố

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ở Cùng Ma Vương

Ở Cùng Ma Vương

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện [Harry Potter Đồng Nhân] Xin Hỏi Malfoy
Truyện Hoạt Thụ Tội

Hoạt Thụ Tội

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám
Truyện [Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] Cửu Kiếm
Truyện Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ