Đam Mỹ full

Truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Phán Quan

Phán Quan

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Tao Lãng Tiện Tổng Tài Truy Phu Ký
Truyện Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Họa Phố

Họa Phố

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ở Cùng Ma Vương

Ở Cùng Ma Vương

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện [Harry Potter Đồng Nhân] Xin Hỏi Malfoy
Truyện Hoạt Thụ Tội

Hoạt Thụ Tội

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám
Truyện [Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] Cửu Kiếm
Truyện Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Sửu Thúc

Sửu Thúc

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Yêu Là Tập Kích Bất Ngờ

Yêu Là Tập Kích Bất Ngờ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Hồng Trần Online

Hồng Trần Online

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Yêu Hoặc

Yêu Hoặc

FULL

Thể loại: Đam Mỹ