Truyện Dị Năng

VIP Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 3889

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

VIP Truyện Sống Cùng Biểu Tỷ

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 1020

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

VIP Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 1148

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

VIP Truyện Bất Diệt Long Đế

Bất Diệt Long Đế

Chương 350

Thể loại: Dị Năng, Tiểu Thuyết

Truyện Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 58

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 57

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Mèo Nhà Tang Thi Vương

Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 55

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Nhân Sao Chổi

Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 21

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Địa Cầu Online

Địa Cầu Online

Chương 44

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

Chương 33

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Chương 21

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Chương 85

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 122

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 21

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 286

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Trọng Sinh

Truyện Sinh Tồn Trong Tận Thế

Sinh Tồn Trong Tận Thế

Chương 163

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Tinh Tế Xuyên Qua Chi Thái Tử Phi

Tinh Tế Xuyên Qua Chi Thái Tử Phi

Chương 36

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

Chương 24

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 112

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 35

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tôi Là Giáo Sư Cổ Ngữ Runes Tại Hogwarts

Tôi Là Giáo Sư Cổ Ngữ Runes Tại Hogwarts

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Truyện Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 58

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Quân Hôn Nịch Sủng

Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 90

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không