Truyện Dị Năng

VIP Truyện [Thập Niên 80] Nàng Dâu Là Hồ Ly Tinh

[Thập Niên 80] Nàng Dâu Là Hồ Ly Tinh

Chương 83

Thể loại: Dị Năng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện [Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

[Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

Chương 330

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Chương 165

Thể loại: Dị Năng

VIP Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 4095

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

VIP Truyện Bất Diệt Long Đế

Bất Diệt Long Đế

Chương 1300

Thể loại: Dị Năng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Sống Cùng Biểu Tỷ

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 1264

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

VIP Truyện [Thập Niên 60] Gây Dựng Lại Gia Đình

[Thập Niên 60] Gây Dựng Lại Gia Đình

Chương 3

Thể loại: Dị Năng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Chương 4

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

VIP Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 1178

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 135

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Chương 7

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 83

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 1050

Thể loại: Dị Năng

Truyện Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Chương 14

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 31

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Chương 117

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mỹ Nhân Sao Chổi

Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 31

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Địa Cầu Online

Địa Cầu Online

Chương 54

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Mị Tâm

Mị Tâm

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 46

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 132

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần

Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần

Chương 29

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Tàng Phong

Tàng Phong

Chương 201

Thể loại: Dị Năng