Truyện Dị Năng

VIP Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 3090

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

VIP Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 976

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

VIP Truyện Sống Cùng Biểu Tỷ

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 545

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 28

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Thánh Địa Vùi Thây

Thánh Địa Vùi Thây

Chương 35

Thể loại: Dị Năng

Truyện Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 83

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Chương 105

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 9

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 12

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế

Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế

Chương 29

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Chương 44

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 27

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Tìm Đường Chết Thì Xuyên Về Rồi

Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Tìm Đường Chết Thì Xuyên Về Rồi

Chương 20

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mỗi Ngày Bạn Trai Đều Muốn Chết Cùng Tôi

Mỗi Ngày Bạn Trai Đều Muốn Chết Cùng Tôi

Chương 14

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Chàng Rể Trùng Sinh

Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 396

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác

Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác

Chương 38

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mèo Nhà Tang Thi Vương

Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 17

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tàng Phong

Tàng Phong

Chương 184

Thể loại: Dị Năng

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 105

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 52

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 240

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Chương 33

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Mỹ Nhân Sao Chổi

Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 8

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ