Truyện Dị Năng

VIP Truyện [Thập Niên 60] Gây Dựng Lại Gia Đình

[Thập Niên 60] Gây Dựng Lại Gia Đình

Chương 453

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

VIP Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 4095

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

VIP Truyện Bất Diệt Long Đế

Bất Diệt Long Đế

FULL

Thể loại: Dị Năng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Sống Cùng Biểu Tỷ

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 1370

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

VIP Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 1218

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

VIP Truyện [Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

[Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

FULL

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện [Thập Niên 80] Nàng Dâu Là Hồ Ly Tinh

[Thập Niên 80] Nàng Dâu Là Hồ Ly Tinh

FULL

Thể loại: Dị Năng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Chương 335

Thể loại: Dị Năng

VIP Truyện Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Chương 4

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 47

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Mộc Hệ Chi Phối Giả

Mạt Thế Chi Mộc Hệ Chi Phối Giả

Chương 13

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 70

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Quỷ Còn Ngán Tôi

Quỷ Còn Ngán Tôi

Chương 51

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thần Cấp Ở Rể

Thần Cấp Ở Rể

Chương 592

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Chiến Lang Ở Rể

Chiến Lang Ở Rể

Chương 389

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 99

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Nhân Sao Chổi

Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 39

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 46

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 160

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thâm Không Bỉ Ngạn

Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 48

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 77

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 77

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

FULL

Thể loại: Dị Năng