Truyện Dị Năng hot trong ngày

Truyện Dị Năng

VIP Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 2700

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

VIP Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 764

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 10

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Tàng Phong

Tàng Phong

Chương 165

Thể loại: Dị Năng

Truyện Con Rể Chiến Thần

Con Rể Chiến Thần

Chương 2154

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Chương 40

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Chương 67

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cuồng Tế Vô Song

Cuồng Tế Vô Song

Chương 197

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế

Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế

Chương 22

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 139

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Thần Cấp Ở Rể

Thần Cấp Ở Rể

Chương 237

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 50

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Chương 56

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 101

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Luyện Ngục Trùng Sinh

Luyện Ngục Trùng Sinh

Chương 14

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Chiến Cảnh Tội Ác

Chiến Cảnh Tội Ác

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 233

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Trọng Sinh

Truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 21

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 231

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 212

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Ngạo Thế Ma Quân

Ngạo Thế Ma Quân

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

Chương 614

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Chương 51

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Tinh Tế Tối Cường Văn Chương Sư

Tinh Tế Tối Cường Văn Chương Sư

Chương 114

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ