Trang 13 - Truyện Dị Năng

Truyện Thầy Âm Dương Lạ Đời

Thầy Âm Dương Lạ Đời

Chương 35

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Năng

Truyện Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ

Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ

Chương 21

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Đại lục Võ Hồn

Đại lục Võ Hồn

Chương 22

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Nhân Gian Băng Khí

Nhân Gian Băng Khí

Chương 859

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Hoàng Kim Đồng

Hoàng Kim Đồng

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Cực Hạn Khủng Cụ - Vô Hạn Sợ Hãi

Cực Hạn Khủng Cụ - Vô Hạn Sợ Hãi

Chương 17

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Vô Thường

Vô Thường

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Năng

Truyện Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 177

Thể loại: Kiếm Hiệp, Dị Năng

Truyện Đặc Thù Không Gian

Đặc Thù Không Gian

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Sắc, Dị Năng