Trang 4 - Truyện Dị Năng

Truyện Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Chương 62

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đụng Đến Phu Quân Ta

Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đụng Đến Phu Quân Ta

Chương 201

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 151

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Luyện Ngục Trùng Sinh

Luyện Ngục Trùng Sinh

Chương 20

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Cuồng Tế Vô Song

Cuồng Tế Vô Song

Chương 209

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 241

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Chiến Cảnh Tội Ác

Chiến Cảnh Tội Ác

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Ngạo Thế Ma Quân

Ngạo Thế Ma Quân

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Tinh Tế Tối Cường Văn Chương Sư

Tinh Tế Tối Cường Văn Chương Sư

Chương 114

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi

Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi

Chương 46

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Mạt Thế Trọng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 130

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Con Mắt Xuyên Thấu

Con Mắt Xuyên Thấu

Chương 50

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Yêu Thần Lục

Yêu Thần Lục

Chương 115

Thể loại: Dị Năng

Truyện Thời Không Lụi Tàn

Thời Không Lụi Tàn

Chương 127

Thể loại: Dị Năng

Truyện Tà Thần Vô Song

Tà Thần Vô Song

Chương 92

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 94

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Đầu Bếp Ở Tương Lai

Đầu Bếp Ở Tương Lai

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 430

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Kỵ Sĩ Hành Trình

Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 88

Thể loại: Dị Năng

Truyện Vampire Hunter D

Vampire Hunter D

Chương 4

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Servant Hệ Thống

Servant Hệ Thống

Chương 31

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Truyện Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Chương 332

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 22

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 883

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đô Thị