Trang 4 - Truyện Dị Năng

Truyện Ma Vương Vú Em

Ma Vương Vú Em

Chương 53

Thể loại: Dị Năng

Truyện Hắn Đến Từ Địa Ngục

Hắn Đến Từ Địa Ngục

Chương 55

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

Chương 177

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 199

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 334

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện [Harry Potter] Tình Yêu Nhỏ Của Chúa Tể

[Harry Potter] Tình Yêu Nhỏ Của Chúa Tể

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang

Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nữ Thám Độc Thi

Nữ Thám Độc Thi

Chương 17

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Thần Sủng Tiến Hóa

Thần Sủng Tiến Hóa

Chương 50

Thể loại: Dị Năng

Truyện Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 134

Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quang Vinh Đế Phong Lưu

Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 137

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 799

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 69

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Dị Năng Vương Phi

Dị Năng Vương Phi

Chương 77

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 73

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Song Liêm Đoạt Mệnh

Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 50

Thể loại: Dị Năng

Truyện Mạt Thế Chi Phế Vật

Mạt Thế Chi Phế Vật

FULL

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ