Trang 5 - Truyện Dị Năng

Truyện Vạn Năng Số Liệu

Vạn Năng Số Liệu

Chương 37

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Trò Chơi Tu Tiên Kỳ Dị

Trò Chơi Tu Tiên Kỳ Dị

Chương 2

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Hết Tiền Vào Đại Học, Ta Đành Đi Đồ Long

Hết Tiền Vào Đại Học, Ta Đành Đi Đồ Long

Chương 4

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Hình Như Tôi Phải Lòng Một Thợ Săn Tiền Thưởng

Hình Như Tôi Phải Lòng Một Thợ Săn Tiền Thưởng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Trò Chơi Tận Thế

Trò Chơi Tận Thế

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Chương 52

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Liệt Hỏa Kiêu Sầu

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 69

Thể loại: Dị Năng

Truyện Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 110

Thể loại: Dị Năng

Truyện Người Mẹ Quỷ

Người Mẹ Quỷ

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

Chương 81

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Mạt Thế Tiến Hóa

Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 170

Thể loại: Dị Năng

Truyện Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 104

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 173

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thế Tử Hàn Tư Ân

Thế Tử Hàn Tư Ân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Chương 30

Thể loại: Dị Năng

Truyện Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 166

Thể loại: Dị Năng

Truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 216

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Tay Chơi Bá Đạo

Tay Chơi Bá Đạo

Chương 27

Thể loại: Dị Năng

Truyện Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết

Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ