Trang 5 - Truyện Dị Năng

Truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 22

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 75

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 81

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trụ Lâm

Trụ Lâm

Chương 11

Thể loại: Dị Năng

Truyện Người Hùng Tà Ác

Người Hùng Tà Ác

Chương 5

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Đỉnh Cấp Công Tử

Đỉnh Cấp Công Tử

Chương 81

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Đế Vương Chi Chiến

Đế Vương Chi Chiến

Chương 5

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Nghịch Thiên Tiểu Tử

Nghịch Thiên Tiểu Tử

Chương 10

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng

Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng

Chương 42

Thể loại: Dị Năng

Truyện Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Tại Hạ Là Hệ Thống

Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 349

Thể loại: Dị Năng

Truyện Bánh Răng Thời Đại

Bánh Răng Thời Đại

Chương 24

Thể loại: Dị Năng

Truyện [Bhtt][Fairy Tail] Thiết Lập Lại Sự Sống
Truyện Nữ Nhi Tiết

Nữ Nhi Tiết

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Siêu Năng Lực

Siêu Năng Lực

Chương 40

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 260

Thể loại: Dị Năng

Truyện Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thuỷ Bị Tên Mọi Rợ Xiên

Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thuỷ Bị Tên Mọi Rợ Xiên

Chương 32

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện [Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 733

Thể loại: Dị Năng

Truyện Bắt Đầu Ta Rút Kiếm Mười Vạn Lần

Bắt Đầu Ta Rút Kiếm Mười Vạn Lần

Chương 112

Thể loại: Dị Năng

Truyện Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 298

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cửu Tinh Chi Chủ

Cửu Tinh Chi Chủ

Chương 6

Thể loại: Dị Năng

Truyện Thủy Hệ Toàn Năng

Thủy Hệ Toàn Năng

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng

Truyện Oan Hôn Tân Nương

Oan Hôn Tân Nương

Chương 40

Thể loại: Dị Năng