Dị Năng Full

Truyện Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện [Bhtt][Fairy Tail] Thiết Lập Lại Sự Sống
Truyện Nữ Nhi Tiết

Nữ Nhi Tiết

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện [Harry Potter] Tình Yêu Nhỏ Của Chúa Tể

[Harry Potter] Tình Yêu Nhỏ Của Chúa Tể

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang

Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Phế Vật

Mạt Thế Chi Phế Vật

FULL

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Hình Như Tôi Phải Lòng Một Thợ Săn Tiền Thưởng

Hình Như Tôi Phải Lòng Một Thợ Săn Tiền Thưởng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Trò Chơi Tận Thế

Trò Chơi Tận Thế

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Liệt Hỏa Kiêu Sầu

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Người Mẹ Quỷ

Người Mẹ Quỷ

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thế Tử Hàn Tư Ân

Thế Tử Hàn Tư Ân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết

Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ