Truyện Dịch VIP

VIP Truyện Thần Đạo Đế Tôn

Thần Đạo Đế Tôn

Chương 1340

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vạn Cổ Đế Tế

Vạn Cổ Đế Tế

Chương 717

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 1560

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 7609

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể

Chương 3670

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Chương 7739

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

VIP Truyện Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại

Chương 537

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vô Thượng Thần Đế

Vô Thượng Thần Đế

Chương 1435

Thể loại: Trọng Sinh

VIP Truyện Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em

Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em

Chương 2735

Thể loại: Trọng Sinh

VIP Truyện [Thập Niên 90] Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh, Ngoại Trừ...

[Thập Niên 90] Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh, Ngoại Trừ...

Chương 621

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện [Thập Niên 70] Mẹ Ruột Xinh Đẹp

[Thập Niên 70] Mẹ Ruột Xinh Đẹp

Chương 285

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Quân Nhân, Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Hồn Chủ

Hồn Chủ

Chương 435

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

VIP Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vô Địch Thiên Đế

Vô Địch Thiên Đế

Chương 1022

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Chương 871

Thể loại: Dị Năng

VIP Truyện Đan Hoàng Võ Đế

Đan Hoàng Võ Đế

Chương 4029

Thể loại: Trọng Sinh

VIP Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 4095

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

VIP Truyện Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 760

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Kiếm Phá Thương Khung

Chương 726

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện [Thập Niên 80] Bạch Nguyệt Quang

[Thập Niên 80] Bạch Nguyệt Quang

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện [Thập Niên 80] Chọn Tiểu Thúc Tiền Nhiệm

[Thập Niên 80] Chọn Tiểu Thúc Tiền Nhiệm

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện Bất Diệt Long Đế

Bất Diệt Long Đế

FULL

Thể loại: Dị Năng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Kiếm Lai

Kiếm Lai

Chương 1520

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

VIP Truyện [Thập Niên 70] Nhị Hôn Thê

[Thập Niên 70] Nhị Hôn Thê

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không