Truyện Dịch VIP

VIP Truyện [Thập Niên 70] Nàng Dâu Yêu Kiều Trong Đại Viện

[Thập Niên 70] Nàng Dâu Yêu Kiều Trong Đại Viện

Chương 280

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng

VIP Truyện Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

FULL

Thể loại: Sủng, Tiểu Thuyết, Xuyên Không

VIP Truyện Đan Hoàng Võ Đế

Đan Hoàng Võ Đế

Chương 4029

Thể loại: Trọng Sinh

VIP Truyện Vô Thượng Thần Đế

Vô Thượng Thần Đế

Chương 2007

Thể loại: Trọng Sinh

VIP Truyện [Thập Niên 80] Chọn Tiểu Thúc Tiền Nhiệm

[Thập Niên 80] Chọn Tiểu Thúc Tiền Nhiệm

Chương 114

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện [Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

[Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

Chương 200

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện [Thập Niên] Trở Về Thời Đại Thiếu Nữ

[Thập Niên] Trở Về Thời Đại Thiếu Nữ

Chương 153

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện [Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 2092

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể

Chương 4235

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 7931

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại

Chương 1025

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 1004

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 1680

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Chương 7961

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

VIP Truyện [Thập Niên 60] Mỹ Nhân Múa Ballet Trong Đại Viện

[Thập Niên 60] Mỹ Nhân Múa Ballet Trong Đại Viện

Chương 5

Thể loại: Sắc, Trọng Sinh

VIP Truyện [Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh

[Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

VIP Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 4095

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

VIP Truyện Thần Đạo Đế Tôn

Thần Đạo Đế Tôn

Chương 2300

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vô Địch Thiên Đế

Vô Địch Thiên Đế

Chương 2220

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vạn Cổ Đế Tế

Vạn Cổ Đế Tế

Chương 946

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện [Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện [Thập Niên 70] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Nông Trường

[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Nông Trường

Chương 526

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

VIP Truyện Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp