Truyện Dịch VIP

VIP Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 1068

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

VIP Truyện Long Phù

Long Phù

Chương 350

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 4858

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể

Chương 1825

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Chương 7030

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

VIP Truyện Đan Hoàng Võ Đế

Đan Hoàng Võ Đế

Chương 1255

Thể loại: Trọng Sinh

VIP Truyện Tặng Anh Một Kiếp Thâm Tình

Tặng Anh Một Kiếp Thâm Tình

Chương 301

Thể loại: Ngược

VIP Truyện Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Chương 1976

Thể loại: Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

VIP Truyện Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn 1314

Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn 1314

Chương 270

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 3633

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

VIP Truyện Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Chương 1175

Thể loại: Sủng, Tiểu Thuyết, Xuyên Không

VIP Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Kiếm Phá Thương Khung

Chương 650

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Sống Cùng Biểu Tỷ

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 900

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

VIP Truyện Đại Tùy Quốc Sư

Đại Tùy Quốc Sư

Chương 632

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

VIP Truyện Kiếm Lai

Kiếm Lai

Chương 1386

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

VIP Truyện Thiên Giới Bảo Bảo: Không Chọc Nổi Daddy Tổng Tài

Thiên Giới Bảo Bảo: Không Chọc Nổi Daddy Tổng Tài

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

VIP Truyện Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

VIP Truyện Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

VIP Truyện Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện Niên Tiên Sinh, Chầm Chậm Yêu Anh

Niên Tiên Sinh, Chầm Chậm Yêu Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng

VIP Truyện Y Kiến Chung Tình, Ông Xã Tôi Quá Lạnh Lùng

Y Kiến Chung Tình, Ông Xã Tôi Quá Lạnh Lùng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Tiểu Thuyết