Truyện Dịch VIP

VIP Truyện [Thập Niên 80] Nàng Dâu Là Hồ Ly Tinh

[Thập Niên 80] Nàng Dâu Là Hồ Ly Tinh

Chương 83

Thể loại: Dị Năng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện [Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

[Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

Chương 330

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện [Thập Niên 70] Ra Khỏi Đại Tạp Viện

[Thập Niên 70] Ra Khỏi Đại Tạp Viện

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

VIP Truyện [Thập Niên 70] Mẹ Kế Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Con

[Thập Niên 70] Mẹ Kế Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Con

Chương 181

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Yêu Em Sâu Tận Sao Trời Kia

Yêu Em Sâu Tận Sao Trời Kia

Chương 404

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Chương 165

Thể loại: Dị Năng

VIP Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 4095

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

VIP Truyện Đan Hoàng Võ Đế

Đan Hoàng Võ Đế

Chương 2599

Thể loại: Trọng Sinh

VIP Truyện Bất Diệt Long Đế

Bất Diệt Long Đế

Chương 1300

Thể loại: Dị Năng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Lục Địa Kiện Tiên

Lục Địa Kiện Tiên

Chương 75

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

VIP Truyện Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 95

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 407

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Long Phù

Long Phù

Chương 1480

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 6744

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể

Chương 2375

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Chương 7264

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

VIP Truyện Hành Trình Tự Vả Của Phu Nhân

Hành Trình Tự Vả Của Phu Nhân

Chương 425

Thể loại: Tiểu Thuyết

VIP Truyện Gả Cho Thanh Mai Trúc Mã Vô Tình

Gả Cho Thanh Mai Trúc Mã Vô Tình

Chương 371

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Phục Thiên Thị

Phục Thiên Thị

Chương 430

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Bế Quan Ngàn Năm Bạn Gái Dao Trì Mời Ta Rời Núi
VIP Truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 285

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

VIP Truyện Thần Đạo Đế Tôn

Thần Đạo Đế Tôn

Chương 230

Thể loại: Tiên Hiệp

VIP Truyện Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Chương 1598

Thể loại: Sủng, Tiểu Thuyết, Xuyên Không

VIP Truyện Vô Thượng Thần Đế

Vô Thượng Thần Đế

Chương 396

Thể loại: Trọng Sinh