Trang 3 - Truyện Đô Thị

Truyện Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Nam Gia Hữu Ngọc

Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 78

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Rể Hổ Hào Môn

Rể Hổ Hào Môn

Chương 140

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chủ Cực Phẩm

Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chủ Cực Phẩm

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Mật Hôn Tám Phần Ngọt

Mật Hôn Tám Phần Ngọt

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Khó Chiều

Khó Chiều

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 109

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đô Thị

Truyện Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Về Lại Năm 1988

Trọng Sinh Về Lại Năm 1988

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Xuyên Thành Vợ Trước Của Vai Ác Khiếm Thị

Xuyên Thành Vợ Trước Của Vai Ác Khiếm Thị

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 291

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Chương 30

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ta Là Mẹ Thần Đồng

Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Chương 76

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Nữ Diễn Viên Lấy Kịch Bản Hoa Sen Đen

Nữ Diễn Viên Lấy Kịch Bản Hoa Sen Đen

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Sơn Trang Mỹ Lệ

Sơn Trang Mỹ Lệ

Chương 5

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Cành Hồng Năm Ấy

Cành Hồng Năm Ấy

Chương 17

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ngôn Ngữ Hoa Hồng

Ngôn Ngữ Hoa Hồng

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Giữa Tiếng Lòng Rung Động

Giữa Tiếng Lòng Rung Động

Chương 51

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Chú Nai Chạy Loạn

Chú Nai Chạy Loạn

Chương 32

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 45

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 35

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Võ Tôn Đỉnh Cấp

Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 123

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị