Trang 3 - Truyện Đô Thị

Truyện Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 1010

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 553

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Tính Sư

Tính Sư

Chương 71

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện 9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 703

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 757

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 1470

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1470

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 885

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ông Bố Thiếu Soái

Ông Bố Thiếu Soái

Chương 170

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tâm Ma - Jim Maryal

Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 165

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Chàng Rể Chiến Thần

Chàng Rể Chiến Thần

Chương 440

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 260

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 231

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Kẻ Trở Về Đô Thị

Kẻ Trở Về Đô Thị

Chương 38

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Không Làm Thế Thân!

Không Làm Thế Thân!

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 234

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Đệ Nhất Thần Thâu

Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 63

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 399

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

Chương 614

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Đế Sư Xuất Sơn

Đế Sư Xuất Sơn

Chương 548

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu

Chương 434

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 409

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị