Trang 4 - Truyện Đô Thị

Truyện Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 390

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tiên Đế Trùng Sinh

Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 1108

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 572

Thể loại: Đô Thị

Truyện Giang Hỏa Dục Châm Sơn

Giang Hỏa Dục Châm Sơn

Chương 40

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Anh Phạm Một Sai Lầm

Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 36

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Thần Cấp Ở Rể

Thần Cấp Ở Rể

Chương 479

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 893

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 445

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Chàng Rể Đào Hoa

Chàng Rể Đào Hoa

Chương 555

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Tâm Ma - Jim Maryal

Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Giản Tâm

Giản Tâm

Chương 24

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 63

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Hoa Vũ Chiến Thần

Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 2181

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đô Thị

Truyện Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám

Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 169

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Đệ Nhất Thần Thâu

Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 77

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 107

Thể loại: Đô Thị

Truyện Khi Gió Lại Thổi

Khi Gió Lại Thổi

Chương 72

Thể loại: Đô Thị

Truyện Hôn Nhân Tàn Khốc Với Chồng Phúc Hắc

Hôn Nhân Tàn Khốc Với Chồng Phúc Hắc

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 95

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Đệ Nhất Lang Vương

Đệ Nhất Lang Vương

Chương 865

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Cậu Ấy Biết Bay

Cậu Ấy Biết Bay

Chương 19

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị