Trang 5 - Truyện Đô Thị

Truyện Chiến Lang Ở Rể

Chiến Lang Ở Rể

Chương 451

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Ái Thật Lâu Bằng Hữu

Ái Thật Lâu Bằng Hữu

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Say Tình

Say Tình

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Về Lại Năm 1988

Trọng Sinh Về Lại Năm 1988

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Gặp Người Đúng Lúc

Gặp Người Đúng Lúc

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Chí Tôn Chiến Thần

Chí Tôn Chiến Thần

Chương 390

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Thâm Không Bỉ Ngạn

Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 62

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng

Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 83

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Ta Tên Là Tiểu Bạch, Đến Từ Đào Hoa Nguyên
Truyện Cành Hồng Năm Ấy

Cành Hồng Năm Ấy

Chương 7

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Vết Nứt

Vết Nứt

Chương 6

Thể loại: Ngược, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 152

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Toàn Năng

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Toàn Năng

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Mạt Thế: Vương Triều Của Ta

Trọng Sinh Mạt Thế: Vương Triều Của Ta

Chương 87

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Điện Quang Ảo Ảnh

Điện Quang Ảo Ảnh

Chương 45

Thể loại: Đô Thị

Truyện Khoảng Trời Phương Nam

Khoảng Trời Phương Nam

Chương 38

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Bát Gia Tái Thế

Bát Gia Tái Thế

Chương 531

Thể loại: Đô Thị

Truyện Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 129

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 125

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Dã Thú Dưới Váy Em

Dã Thú Dưới Váy Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Khúc Biến Tấu Goldberg

Khúc Biến Tấu Goldberg

Chương 11

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ôm Đùi Bạn Trai Cũ

Ôm Đùi Bạn Trai Cũ

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Dụ Hôn

Dụ Hôn

Chương 65

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị