Trang 5 - Truyện Đô Thị

Truyện Hương Vị Của Anh Thật Mlem

Hương Vị Của Anh Thật Mlem

Chương 6

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Chiến Thần Ở Rể

Chiến Thần Ở Rể

Chương 1390

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 104

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Hàn Vân Trọng Sinh

Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 55

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Thủ Hộ Thần

Thủ Hộ Thần

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Đô Thị

Truyện Vua Hình Tượng

Vua Hình Tượng

Chương 60

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 134

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Kiến Không

Kiến Không

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 388

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Chiến Thần Tái Thế

Chiến Thần Tái Thế

Chương 78

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Chàng Rể Trùng Sinh

Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 396

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1174

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Chiến Thần Ngạo Thế

Chiến Thần Ngạo Thế

Chương 29

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 240

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 152

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Con Rể Chiến Thần

Con Rể Chiến Thần

Chương 2206

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Người Thừa Kế Hào Môn

Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 2941

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Tâm Nhận

Tâm Nhận

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Cường Đại Chiến Y

Cường Đại Chiến Y

Chương 1256

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Chiến Thần Xuất Kích

Chiến Thần Xuất Kích

Chương 1256

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

Chương 661

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Trạch Mộc Nhi Tê

Trạch Mộc Nhi Tê

Chương 17

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới

Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị