Đô Thị Full

Truyện Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Đô Thị

Truyện Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

FULL

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Ái Thật Lâu Bằng Hữu

Ái Thật Lâu Bằng Hữu

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Say Tình

Say Tình

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Dã Thú Dưới Váy Em

Dã Thú Dưới Váy Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

VIP Truyện Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại
Truyện Vị Đạo

Vị Đạo

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tôi Cùng Chồng Tôi Trời Sinh Một Đôi

Tôi Cùng Chồng Tôi Trời Sinh Một Đôi

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Cô Vợ Quê Mùa Của Tổng Tài Thâm Sâu

Cô Vợ Quê Mùa Của Tổng Tài Thâm Sâu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát

Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Mặt Trăng Đến Bên Em

Mặt Trăng Đến Bên Em

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Đô Thị

Truyện Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Nhặt Được Một Người Cá

Nhặt Được Một Người Cá

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sổ Ghi Chép Siêu Sao

Sổ Ghi Chép Siêu Sao

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Vong Linh Thư

Vong Linh Thư

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Đô Thị

Truyện Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Kẻ Lừa Đảo

Kẻ Lừa Đảo

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Mối Tình Cơm Trưa Của Anh Chàng Thu Ngân

Mối Tình Cơm Trưa Của Anh Chàng Thu Ngân

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Nhạn Bay Hướng Nam

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị