Trang 2 - Truyện Kiếm Hiệp

Truyện Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Chương 62

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 107

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ma Tước Tướng Quân

Ma Tước Tướng Quân

Chương 111

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Giang Hồ Dị Giới

Chương 100

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Sư Tôn Đừng Tới Đây

Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngược, Sắc, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tối Cường Xuyên Không

Tối Cường Xuyên Không

Chương 26

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Trở Về Thiên Sơn

Trở Về Thiên Sơn

Chương 101

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Vạn Biến Hồn Đế

Vạn Biến Hồn Đế

Chương 340

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Hồng Hoang: Ta Muốn Làm Nhân Hoàng

Hồng Hoang: Ta Muốn Làm Nhân Hoàng

Chương 174

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 183

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Hoa Âm Hệ Liệt

Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 94

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 155

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Sự Ra Đời Của Quỷ Kiếm

Sự Ra Đời Của Quỷ Kiếm

Chương 26

Thể loại: Kiếm Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

Chương 309

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Thâu Hương

Thâu Hương

Chương 116

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Vân Thiên Lục Địa

Vân Thiên Lục Địa

Chương 3

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 249

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trinh Thám, Cổ Đại

Truyện Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 546

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Song Tuyệt Hệ Liệt - Nhập Môn

Song Tuyệt Hệ Liệt - Nhập Môn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Côn Luân Ma Chủ

Côn Luân Ma Chủ

Chương 19

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Võ Lâm Ngoại Sử

Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 84

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Sát Nhân Điện

Sát Nhân Điện

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Thố Vương Tiên Lộ

Thố Vương Tiên Lộ

Chương 138

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không