Truyện Mới

Truyện Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Chương 69

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Em Của Ngày Ấy

Em Của Ngày Ấy

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cám Dỗ Khó Cưỡng

Cám Dỗ Khó Cưỡng

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!

Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tử Vong Kính Vạn Hoa

Tử Vong Kính Vạn Hoa

Chương 26

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mộ Thiếu, Vợ Cậu Lại Trọng Sinh Rồi

Mộ Thiếu, Vợ Cậu Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 94

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Chương 9

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Cực Phẩm Rể Quý

Cực Phẩm Rể Quý

Chương 174

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm Trường

Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm Trường

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 96

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Chương 38

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 20

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Cô Vợ Mù, Ly Hôn Anh Không Đồng Ý

Cô Vợ Mù, Ly Hôn Anh Không Đồng Ý

Chương 255

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Mảnh Ghép

Mảnh Ghép

Chương 79

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư

Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư

Chương 24

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Chương 54

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Lãnh Thiếu Mary Sue Cùng Bá Đạo Tổng Tài He Bên Nhau

Lãnh Thiếu Mary Sue Cùng Bá Đạo Tổng Tài He Bên Nhau

Chương 9

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả Mặt

Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả Mặt

Chương 37

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn

Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn

Chương 42

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không