Trang 2 - Truyện Ngôn Tình

VIP Truyện Tổng Giám Đốc Cuồng Vợ 5000 Tuổi

Tổng Giám Đốc Cuồng Vợ 5000 Tuổi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

VIP Truyện Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Tổng Giám Đốc Tà Ác Yêu Thương Vợ

Tổng Giám Đốc Tà Ác Yêu Thương Vợ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Tư Thiếu Độc Sủng Vợ Mới

Tư Thiếu Độc Sủng Vợ Mới

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

VIP Truyện Quang Cảnh Đại Hôn, Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương

Quang Cảnh Đại Hôn, Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

VIP Truyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

VIP Truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng

VIP Truyện Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn 1314

Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn 1314

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Một Đêm Vui Vẻ Tổng Giám Đốc Xấu Xa
VIP Truyện Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Phi Công Chưa Đủ Giờ Bay

Phi Công Chưa Đủ Giờ Bay

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình

Truyện Cám Dỗ Khó Cưỡng

Cám Dỗ Khó Cưỡng

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!

Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 539

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 273

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cạm Bẫy Tổng Tài

Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 254

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Ngoan, Đừng Chạy

Ngoan, Đừng Chạy

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hoa Hồng Đỏ Và Súng

Hoa Hồng Đỏ Và Súng

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Chiến Thần Phong Vân

Chiến Thần Phong Vân

Chương 2112

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1059

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Cục Cưng Có Chiêu

Cục Cưng Có Chiêu

Chương 728

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Rể Cuồng

Rể Cuồng

Chương 169

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Chiến Long Vô Song

Chiến Long Vô Song

Chương 625

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị