Trang 3 - Truyện Ngôn Tình

VIP Truyện Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Phi Công Chưa Đủ Giờ Bay

Phi Công Chưa Đủ Giờ Bay

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình

Truyện 9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1677

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thu Phục Tổng Tài Cao Ngạo

Thu Phục Tổng Tài Cao Ngạo

Chương 430

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Một Đêm Bất Ngờ: Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Một Đêm Bất Ngờ: Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 179

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 135

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Gặp Người Đúng Lúc

Gặp Người Đúng Lúc

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ngu Mỹ Nhân Ven Đường, Cũng Gọi Là Hoa Anh Túc

Ngu Mỹ Nhân Ven Đường, Cũng Gọi Là Hoa Anh Túc

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Nữ Nhân Của Vương, Ai Dám Động!

Nữ Nhân Của Vương, Ai Dám Động!

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Vũ Trụ Vô Địch Nửa Nông Dân

Vũ Trụ Vô Địch Nửa Nông Dân

Chương 219

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Sau Này Gặp Được Anh

Sau Này Gặp Được Anh

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử

Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đạo Trưởng Tiên Sinh

Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 120

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cô Nàng Quạ Đen

Cô Nàng Quạ Đen

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Độc Lộ

Độc Lộ

Chương 107

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1850

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi

Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi

Chương 845

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Chàng Rể Phế Vật

Chàng Rể Phế Vật

Chương 760

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Bản Lĩnh Ngông Thần

Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 722

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1095

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Cục Cưng Có Chiêu

Cục Cưng Có Chiêu

Chương 2250

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng