Trang 4 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Truyện Anh Có Còn Tin Sói Tới Không

Anh Có Còn Tin Sói Tới Không

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 1837

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1837

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Hai Thai Năm Bảo: Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan
Truyện Bên Em Tháng Đổi Năm Dời

Bên Em Tháng Đổi Năm Dời

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 406

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1329

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 640

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 316

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn

Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chiết Ánh Trăng

Chiết Ánh Trăng

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Bạn Gái Quái Vật

Bạn Gái Quái Vật

Chương 107

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?

Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 84

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 1092

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1249

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu

Chương 1329

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1367

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Phúc Nữ Nhà Nông

Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 94

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng