Trang 4 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Hổ Tế

Hổ Tế

Chương 1663

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 2523

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Hai Thai Năm Bảo: Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan
Truyện Bụi Bặm

Bụi Bặm

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 667

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 356

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế

Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế

Chương 312

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tổng Tài, Chạy Đâu Cho Thoát

Tổng Tài, Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn

Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Truyện Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh

Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Chú Đừng Qua Đây!

Chú Đừng Qua Đây!

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 370

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 245

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Con Trai Của Bạch Tổng Muốn Gọi Tôi Là Mẹ
Truyện Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 132

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tội Lỗi Và Dục Vọng

Tội Lỗi Và Dục Vọng

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 91

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 105

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn

Trọng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Chương 180

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không