Trang 5 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 117

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Xà Thê

Xà Thê

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 299

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

Chương 101

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Fan Cp Của Tôi Và Ảnh Đế Trả Dài Khắp Mạng Xã Hội
Truyện Hạnh Phúc Nông Nữ

Hạnh Phúc Nông Nữ

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thượng Vị Câu Dẫn

Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tổng Tài Sủng Vợ, Xin Tiết Chế!

Tổng Tài Sủng Vợ, Xin Tiết Chế!

Chương 146

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Không Ngờ Lấy Phải Tổng Tài

Không Ngờ Lấy Phải Tổng Tài

Chương 170

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 390

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 724

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Truyện Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chàng Rể Đào Hoa

Chàng Rể Đào Hoa

Chương 435

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Huyết Lang Báo Thù

Huyết Lang Báo Thù

Chương 481

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra

Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Thành Mẹ Ruột Nam Chính Truyện Niên Đại

Xuyên Thành Mẹ Ruột Nam Chính Truyện Niên Đại

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Sau Khi Bị Ta Doạ Khóc, Nàng Thổ Lộ Với Ta

Sau Khi Bị Ta Doạ Khóc, Nàng Thổ Lộ Với Ta

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình