Trang 5 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn

Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Truyện Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh

Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Chú Đừng Qua Đây!

Chú Đừng Qua Đây!

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 370

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 245

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Con Trai Của Bạch Tổng Muốn Gọi Tôi Là Mẹ
Truyện Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 132

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tội Lỗi Và Dục Vọng

Tội Lỗi Và Dục Vọng

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 91

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 105

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn

Trọng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Chương 180

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Em Muốn Ly Hôn

Em Muốn Ly Hôn

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Cô Vợ Câm Và Tổng Tài Sủng Vợ

Cô Vợ Câm Và Tổng Tài Sủng Vợ

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 409

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 104

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn

Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn

Chương 174

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 1120

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Sửu Thiếp

Sửu Thiếp

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Bất Lộ Thanh Sắc

Bất Lộ Thanh Sắc

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình