Trang 5 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Đặt Cơm Hộp Ở Thập Niên 60

Đặt Cơm Hộp Ở Thập Niên 60

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cưng Chiều Em Vô Hạn

Cưng Chiều Em Vô Hạn

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ta Là Em Gái Pháo Hôi Của Nữ Chính Hệ Thống
Truyện Mối Tình Đầu Của Tôi

Mối Tình Đầu Của Tôi

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vãn Thiền

Vãn Thiền

Chương 92

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Thầy Giáo Đến Rồi!

Thầy Giáo Đến Rồi!

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Thanh Vân Đài

Thanh Vân Đài

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 108

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phá Phá Đạo Quan Hôm Nay Cũng Chưa Có Phá Sản
Truyện Âm Hôn Khó Chia Lìa

Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 130

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Mưa Rơi Ở Kim Thành

Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 122

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 61

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nông Kiều Có Phúc

Nông Kiều Có Phúc

Chương 333

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được

Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Con Trai Gian Thần

Con Trai Gian Thần

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Phúc Lợi Sau Khi Ngủ

Phúc Lợi Sau Khi Ngủ

Chương 101

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Sảng Văn Ta Bạo Hồng

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Sảng Văn Ta Bạo Hồng

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Lẳng Lơ Cho Anh Xem

Lẳng Lơ Cho Anh Xem

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Ngộ Trường Sinh

Ngộ Trường Sinh

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Tiên Hiệp