Trang 5 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Thích Cậu Mình Nói Là Được

Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 757

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 352

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Chương 112

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cuồng Tế Vô Song

Cuồng Tế Vô Song

Chương 197

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!

Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!

Chương 52

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm Trường

Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm Trường

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế

Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế

Chương 22

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Không Làm Thế Thân!

Không Làm Thế Thân!

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Thần Cấp Ở Rể

Thần Cấp Ở Rể

Chương 237

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 167

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Trái Gura Gura No Mi Tại Đô Thị

Trái Gura Gura No Mi Tại Đô Thị

Chương 213

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Đô Thị

Truyện Nông Kiều Có Phúc

Nông Kiều Có Phúc

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Quái Phi Thiên Hạ

Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1280

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 454

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 244

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 50

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thất Hôn

Thất Hôn

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 92

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Chương 56

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 101

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không