Trang 2 - Truyện Ngược

Truyện Thừa Cơ Mà Nhập

Thừa Cơ Mà Nhập

Chương 57

Thể loại: Ngược

Truyện Kính Vị Tình Thương

Kính Vị Tình Thương

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược

Truyện Thình Thịch

Thình Thịch

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Phụng Chỉ Hòa Thân

Phụng Chỉ Hòa Thân

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1841

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Chương 68

Thể loại: Ngược, Trọng Sinh

Truyện Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 14

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt

Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Giang Công Tử Hôm Nay Không Lái Xe

Giang Công Tử Hôm Nay Không Lái Xe

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Địch Tướng Vi Nô

Địch Tướng Vi Nô

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Ảnh Thập Tam

Ảnh Thập Tam

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 1109

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Chàng Rể Phế Vật

Chàng Rể Phế Vật

Chương 763

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Nam Chủ Và Vai Ác Đều Là Hài Tử Của Ta

Nam Chủ Và Vai Ác Đều Là Hài Tử Của Ta

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Phù Sinh Mộng Sát Nông

Phù Sinh Mộng Sát Nông

Chương 33

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Ly Hôn Năm Thứ Năm

Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 4

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Ngộ Trường Sinh

Ngộ Trường Sinh

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Tiên Hiệp

Truyện Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 72

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình

Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình

Chương 6

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Lưu Niên Tự Thủy

Lưu Niên Tự Thủy

Chương 117

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Người Tôi Thầm Mến

Người Tôi Thầm Mến

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Vĩnh Biệt Người

Vĩnh Biệt Người

Chương 15

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Xuân Phi

Xuân Phi

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Vô Ái Thừa Hoan

Vô Ái Thừa Hoan

Chương 41

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ