Trang 2 - Truyện Ngược

Truyện Từ Hôm Nay Bắt Đầu Ngược Tra Nam

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Ngược Tra Nam

Chương 78

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 299

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Tàn Độc Lương Duyên

Tàn Độc Lương Duyên

Chương 136

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Chương 49

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 54

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 163

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Lực Hấp Dẫn

Lực Hấp Dẫn

Chương 32

Thể loại: Ngược

Truyện Tra Công Nhất Định Phải Ngược

Tra Công Nhất Định Phải Ngược

Chương 89

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Hôn Nhân Tàn Khốc Với Chồng Phúc Hắc

Hôn Nhân Tàn Khốc Với Chồng Phúc Hắc

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Tự Mình Hiểu Lấy

Tự Mình Hiểu Lấy

Chương 6

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 185

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 233

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thiếu Tướng

Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thiếu Tướng

Chương 111

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Chương 105

Thể loại: Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Anh Phạm Một Sai Lầm

Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 28

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Tướng Quân Bào

Tướng Quân Bào

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Hắn Cố Chấp

Hắn Cố Chấp

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Phạm Lỗi (Đắc Cửu)

Phạm Lỗi (Đắc Cửu)

Chương 51

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Chương 353

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Chương 92

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ