Trang 2 - Truyện Ngược

Truyện Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 146

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Cạm Bẫy Tổng Tài

Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 250

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Chàng Rể Phế Vật

Chàng Rể Phế Vật

Chương 130

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 48

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hợp Đồng Tình Nhân: Sa Vào Vòng Tay Của Ác Ma

Hợp Đồng Tình Nhân: Sa Vào Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 96

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Ân Sủng Của Tạo Hoá

Ân Sủng Của Tạo Hoá

Chương 86

Thể loại: Ngược, Trinh Thám

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 145

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 127

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Cục Cưng Có Chiêu

Cục Cưng Có Chiêu

Chương 710

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Kiếp Sau Không Gặp

Kiếp Sau Không Gặp

Chương 19

Thể loại: Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Độc Dược Đinh Hương

Độc Dược Đinh Hương

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Vợ Nô Lệ

Vợ Nô Lệ

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 162

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ!

Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ!

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược

Truyện Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 510

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Trộm Nhìn Ánh Sáng

Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 95

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 499

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 403

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 123

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Teen