Trang 3 - Truyện Ngược

Truyện Dục Hòa Cấm

Dục Hòa Cấm

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Bắt Rồng Làm Hậu

Bắt Rồng Làm Hậu

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Lực Hấp Dẫn

Lực Hấp Dẫn

Chương 46

Thể loại: Ngược

Truyện Cuộc Sống Bi Kịch Của Người Thực Vật

Cuộc Sống Bi Kịch Của Người Thực Vật

Chương 12

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Xuân Yến Hí Tình

Xuân Yến Hí Tình

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 1087

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Phùng Chiêu

Phùng Chiêu

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 183

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Bất Kham

Bất Kham

Chương 44

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Chương 149

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Ngày Tháng Sau Khi Bị Lừa Bán

Ngày Tháng Sau Khi Bị Lừa Bán

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Sư Đệ Luôn Có Thể Tìm Được Ta

Sư Đệ Luôn Có Thể Tìm Được Ta

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Xuyên Không

Truyện Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Cánh Đồng Hoang

Cánh Đồng Hoang

Chương 19

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mười Năm Để Chó Ăn

Mười Năm Để Chó Ăn

Chương 43

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều, Cường Thế Sủng!

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều, Cường Thế Sủng!

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tâm Thiêu

Tâm Thiêu

Chương 7

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Tra Công Nhất Định Phải Ngược

Tra Công Nhất Định Phải Ngược

Chương 103

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Thông Phòng Là Cái Người Câm

Thông Phòng Là Cái Người Câm

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 150

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Khiêu Khích

Khiêu Khích

Chương 20

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Không Yêu Lúc Sau

Không Yêu Lúc Sau

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược