Trang 4 - Truyện Ngược

Truyện Bé Kẹo Sữa

Bé Kẹo Sữa

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 99

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Đô Thị

Truyện Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 92

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Câu Chuyện Tình Ngang Trái Giữa Đôi Ta

Câu Chuyện Tình Ngang Trái Giữa Đôi Ta

Chương 9

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Địch Tướng Vi Nô

Địch Tướng Vi Nô

Chương 175

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Không Thành Nam Thê Của Điền Chủ

Xuyên Không Thành Nam Thê Của Điền Chủ

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Say Tình

Say Tình

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Người Cũ, Ta Còn Yêu

Người Cũ, Ta Còn Yêu

Chương 96

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Tội Lỗi Và Dục Vọng

Tội Lỗi Và Dục Vọng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện Trói Em Một Đời

Trói Em Một Đời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 99

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Đem Thái Tử Làm Thế Thân Sau Ta Chạy

Đem Thái Tử Làm Thế Thân Sau Ta Chạy

Chương 48

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược

Truyện Em Buộc Phải Yêu Tôi

Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện Sửu Thiếp

Sửu Thiếp

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược

Truyện Vết Nứt

Vết Nứt

Chương 6

Thể loại: Ngược, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Súng Và Hoa Hồng

Súng Và Hoa Hồng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Không Nói Tôi Yêu Cậu

Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 49

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Khoảng Trời Phương Nam

Khoảng Trời Phương Nam

Chương 38

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Quãng Đời Còn Lại Một Tòa Thành

Quãng Đời Còn Lại Một Tòa Thành

Chương 43

Thể loại: Ngược

Truyện Khắc Ghi

Khắc Ghi

Chương 10

Thể loại: Ngược

Truyện Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Chương 53

Thể loại: Ngược, Xuyên Không, Đam Mỹ