Trang 4 - Truyện Ngược

Truyện Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 596

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Chứng Bệnh Bất Tử

Chứng Bệnh Bất Tử

Chương 35

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Lễ Vật Của Hắn

Lễ Vật Của Hắn

Chương 13

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Ánh Trăng Của Đời Tôi

Ánh Trăng Của Đời Tôi

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Cát Bụi

Cát Bụi

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Vây Tích

Vây Tích

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 239

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Chương 112

Thể loại: Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tôi Nghi Ngờ Trúc Mã Thích Tôi

Tôi Nghi Ngờ Trúc Mã Thích Tôi

Chương 4

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Giang Hỏa Dục Châm Sơn

Giang Hỏa Dục Châm Sơn

Chương 40

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tự Mình Hiểu Lấy

Tự Mình Hiểu Lấy

Chương 9

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Phạm Lỗi (Đắc Cửu)

Phạm Lỗi (Đắc Cửu)

Chương 53

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Vấn Vương Lòng Anh

Vấn Vương Lòng Anh

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Anh Phạm Một Sai Lầm

Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 36

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Bán Tinh

Bán Tinh

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Tâm Khúc Giữa Chúng Ta

Tâm Khúc Giữa Chúng Ta

Chương 40

Thể loại: Ngược

Truyện Tàn Độc Lương Duyên

Tàn Độc Lương Duyên

Chương 223

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đô Thị

Truyện Đệ Nhất Tình Địch

Đệ Nhất Tình Địch

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Tiên Hiệp

Truyện Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa

Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa

Chương 26

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Cố Chấp Đợi Chờ Chân Tình Nơi Anh

Cố Chấp Đợi Chờ Chân Tình Nơi Anh

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 175

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thiếu Tướng

Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thiếu Tướng

Chương 130

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng