Trang 5 - Truyện Ngược

Truyện Say Tình

Say Tình

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Người Cũ, Ta Còn Yêu

Người Cũ, Ta Còn Yêu

Chương 96

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Tội Lỗi Và Dục Vọng

Tội Lỗi Và Dục Vọng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện Trói Em Một Đời

Trói Em Một Đời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 99

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Đem Thái Tử Làm Thế Thân Sau Ta Chạy

Đem Thái Tử Làm Thế Thân Sau Ta Chạy

Chương 48

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược

Truyện Em Buộc Phải Yêu Tôi

Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện Sửu Thiếp

Sửu Thiếp

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược

Truyện Vết Nứt

Vết Nứt

Chương 6

Thể loại: Ngược, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Súng Và Hoa Hồng

Súng Và Hoa Hồng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Không Nói Tôi Yêu Cậu

Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 49

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Khoảng Trời Phương Nam

Khoảng Trời Phương Nam

Chương 38

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Khắc Ghi

Khắc Ghi

Chương 10

Thể loại: Ngược

Truyện Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Chương 53

Thể loại: Ngược, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Sổ Bệnh Án

Sổ Bệnh Án

Chương 201

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 120

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Vô Ái Thừa Hoan

Vô Ái Thừa Hoan

Chương 89

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý

Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý

Chương 55

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ám Độ

Ám Độ

Chương 16

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Từ Hôm Nay Bắt Đầu Ngược Tra Nam

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Ngược Tra Nam

Chương 133

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Băng Ghi Hình

Băng Ghi Hình

Chương 8

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Vợ Cũ

Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 79

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược