Truyện Sắc

VIP Truyện Lục Địa Kiện Tiên

Lục Địa Kiện Tiên

Chương 895

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

VIP Truyện Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!

Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Mỹ Nhân Nõn Nà Ở Năm 80 [Xuyên Thư]

Mỹ Nhân Nõn Nà Ở Năm 80 [Xuyên Thư]

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Xuyên Không

VIP Truyện Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Yêu Em Sâu Tận Sao Trời Kia

Yêu Em Sâu Tận Sao Trời Kia

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

VIP Truyện Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn 1314

Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn 1314

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Thiên Giới Bảo Bảo: Không Chọc Nổi Daddy Tổng Tài

Thiên Giới Bảo Bảo: Không Chọc Nổi Daddy Tổng Tài

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt

Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

VIP Truyện Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Sắc, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Túng Tình Đô Thị

Túng Tình Đô Thị

FULL

Thể loại: Sắc, Đô Thị

Truyện Hòn Đá Cứng Cỏi

Hòn Đá Cứng Cỏi

Chương 9

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Lẳng Lơ Cho Anh Xem

Lẳng Lơ Cho Anh Xem

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Sửu Thiếp

Sửu Thiếp

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 2324

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

Chương 12

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Người Chốn Xưa

Người Chốn Xưa

Chương 37

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Lầu Trên Lầu Dưới

Lầu Trên Lầu Dưới

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Bảo Bối Trong Lòng Thẩm Tiên Sinh

Bảo Bối Trong Lòng Thẩm Tiên Sinh

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc