Truyện Sắc

VIP Truyện Yêu Em Sâu Tận Sao Trời Kia

Yêu Em Sâu Tận Sao Trời Kia

Chương 404

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Lục Địa Kiện Tiên

Lục Địa Kiện Tiên

Chương 75

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

VIP Truyện Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn 1314

Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn 1314

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

VIP Truyện Thiên Giới Bảo Bảo: Không Chọc Nổi Daddy Tổng Tài

Thiên Giới Bảo Bảo: Không Chọc Nổi Daddy Tổng Tài

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt

Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

VIP Truyện Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Sắc, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!

Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Túng Tình Đô Thị

Túng Tình Đô Thị

FULL

Thể loại: Sắc, Đô Thị

Truyện Sau Này Gặp Được Anh

Sau Này Gặp Được Anh

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1850

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Ra Vẻ Đạo Mạo

Ra Vẻ Đạo Mạo

Chương 15

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy

Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy

Chương 9

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Vọng Thần Hoa

Vọng Thần Hoa

Chương 35

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Phúc Lợi Sau Khi Ngủ

Phúc Lợi Sau Khi Ngủ

Chương 101

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Lẳng Lơ Cho Anh Xem

Lẳng Lơ Cho Anh Xem

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình

Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình

Chương 6

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Hầu Gia

Hầu Gia

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 90

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Dục Hòa Cấm

Dục Hòa Cấm

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng