Trang 3 - Truyện Sắc

Truyện Thật Muốn Làm Em

Thật Muốn Làm Em

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu

Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tích Tích

Tích Tích

Chương 22

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cướp Lấy Em Dâu Làm Lão Bà

Cướp Lấy Em Dâu Làm Lão Bà

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Gả Cho Anh Trai Đại Nhân

Gả Cho Anh Trai Đại Nhân

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Ánh Trăng Của Đời Tôi

Ánh Trăng Của Đời Tôi

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Đế Sủng Cưng Chiều

Đế Sủng Cưng Chiều

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tổng Tài Sủng Vợ, Xin Tiết Chế!

Tổng Tài Sủng Vợ, Xin Tiết Chế!

Chương 159

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Hoa Gian Diễm Sự

Hoa Gian Diễm Sự

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Cô Bé Mù

Cô Bé Mù

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tình Nhân Bé Nhỏ

Tình Nhân Bé Nhỏ

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Ẩn Dục Hoan Du

Ẩn Dục Hoan Du

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Cuộc Sống Gia Đình

Cuộc Sống Gia Đình

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Thanh Lãnh Tiên Tôn Chạy Trốn Ký

Thanh Lãnh Tiên Tôn Chạy Trốn Ký

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Văn Khương Công Chúa

Văn Khương Công Chúa

Chương 142

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tiểu Mỹ Nhân Cùng Tra Công

Tiểu Mỹ Nhân Cùng Tra Công

Chương 44

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Dưới Mái Hiên

Dưới Mái Hiên

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Đêm Dục Không Thôi

Đêm Dục Không Thôi

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hoan Du

Hoan Du

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Ma Thần Máu

Ma Thần Máu

Chương 471

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp

Truyện Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thiếu Tướng

Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thiếu Tướng

Chương 130

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Đế Cuồng

Đế Cuồng

Chương 215

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp