Trang 4 - Truyện Sắc

Truyện Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Xuyên Không

Truyện Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Lẳng Lơ Cho Anh Xem

Lẳng Lơ Cho Anh Xem

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào!

Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào!

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Trai Thẳng Giúp Trai Thẳng

Trai Thẳng Giúp Trai Thẳng

Chương 13

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bị Bạn Trai Khuê Mật Làm

Sau Khi Bị Bạn Trai Khuê Mật Làm

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Thái Cô Nhi (Man Cô Nhi)

Thái Cô Nhi (Man Cô Nhi)

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện Ám Độ

Ám Độ

Chương 16

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện 1 Nháy 6 Bảo Bảo Tổng Tài Anh Thật Giỏi

1 Nháy 6 Bảo Bảo Tổng Tài Anh Thật Giỏi

Chương 225

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường

Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường

Chương 106

Thể loại: Sắc, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nụ Hôn Của Tù Nhân

Nụ Hôn Của Tù Nhân

Chương 17

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đừng Hỏi Sao Trời

Đừng Hỏi Sao Trời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Đơn Phương Kết Hôn

Đơn Phương Kết Hôn

Chương 72

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đèn Đêm Trên Bến Cảng

Đèn Đêm Trên Bến Cảng

Chương 9

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Người Chốn Xưa

Người Chốn Xưa

Chương 37

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bảo Bối Trong Lòng Thẩm Tiên Sinh

Bảo Bối Trong Lòng Thẩm Tiên Sinh

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Vọng Thần Hoa

Vọng Thần Hoa

Chương 60

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Ngài Cơ Trưởng Là Sói Đói

Ngài Cơ Trưởng Là Sói Đói

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Du Hành Đến Truyện Tận Thế Nóng Bỏng

Du Hành Đến Truyện Tận Thế Nóng Bỏng

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không

Truyện Ra Vẻ Đạo Mạo

Ra Vẻ Đạo Mạo

Chương 21

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Gần Gũi Quá Mức

Gần Gũi Quá Mức

Chương 15

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ