Trang 5 - Truyện Sắc

Truyện Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 93

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Trời Đầy Sao

Trời Đầy Sao

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Mạt Thế: Bạn Trai Luôn Muốn Cầm Tù Tôi

Mạt Thế: Bạn Trai Luôn Muốn Cầm Tù Tôi

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tích Tích

Tích Tích

Chương 38

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vì Sao Em Không Cười

Vì Sao Em Không Cười

Chương 10

Thể loại: Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tình Yêu Thôn Quê

Tình Yêu Thôn Quê

Chương 92

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Quan Hệ Thân Thể

Quan Hệ Thân Thể

Chương 10

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nàng Hoàng Lan

Nàng Hoàng Lan

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc

Truyện Thình Thịch

Thình Thịch

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Xà Dẫn

Xà Dẫn

Chương 43

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Sau Này Gặp Được Anh

Sau Này Gặp Được Anh

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Lão Tổ Tông Mất Trí Nhớ

Lão Tổ Tông Mất Trí Nhớ

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Sắp Thành Lại Bại

Sắp Thành Lại Bại

Chương 28

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi

Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Xuyên Không

Truyện Cực Hạn Bạo Lực

Cực Hạn Bạo Lực

Chương 4

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Chương 107

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Cổ Túng

Cổ Túng

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Trò Chơi Đen Đỏ

Trò Chơi Đen Đỏ

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Chứng Đói Khát Da Thịt

Chứng Đói Khát Da Thịt

Chương 4

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Lỡ Bước

Lỡ Bước

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Dục Hòa Cấm

Dục Hòa Cấm

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự

Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng