Trang 127 - Truyện Sủng

Truyện Huyền Vũ Dạ Nguyệt

Huyền Vũ Dạ Nguyệt

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sủng

Truyện Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

FULL

Thể loại: Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cha Con Tranh Sủng: Mẹ! Cha Không Phải Người

Cha Con Tranh Sủng: Mẹ! Cha Không Phải Người

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bé Cưng Của Học Trưởng

Bé Cưng Của Học Trưởng

FULL

Thể loại: Đô Thị, Sủng

Truyện Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đệ Nhất Ác Phi

Đệ Nhất Ác Phi

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sủng

Truyện Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới

Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sủng

Truyện Yêu Phu Quân Lang Băm!

Yêu Phu Quân Lang Băm!

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phượng Hoàng Lưu Lạc

Phượng Hoàng Lưu Lạc

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Yêu Sói Xám Phu Quân

Yêu Sói Xám Phu Quân

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tà Băng Ngạo Thiên

Tà Băng Ngạo Thiên

Chương 123

Thể loại: Xuyên Không, Sủng

Truyện Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cưng Chiều Em Cả Đời

Cưng Chiều Em Cả Đời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi

Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trụy Nguyệt - Nguyệt Chi Tam Khúc

Trụy Nguyệt - Nguyệt Chi Tam Khúc

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sủng

Truyện Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, Sủng

Truyện Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc

Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng