Trang 3 - Truyện Sủng

Truyện Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 55

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nữ Nhân Của Vương, Ai Dám Động!

Nữ Nhân Của Vương, Ai Dám Động!

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Sau Này Gặp Được Anh

Sau Này Gặp Được Anh

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử

Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hợp Cửu Bất Phân

Hợp Cửu Bất Phân

Chương 69

Thể loại: Sủng

Truyện Cùng Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp Trọng Sinh

Cùng Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp Trọng Sinh

Chương 27

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 136

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lưu 2 Quỷ

Lưu 2 Quỷ

Chương 14

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi

Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi

Chương 845

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Chàng Rể Phế Vật

Chàng Rể Phế Vật

Chương 760

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 72

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1095

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Cục Cưng Có Chiêu

Cục Cưng Có Chiêu

Chương 2250

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn

Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn

Chương 58

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Anh Có Còn Tin Sói Tới Không

Anh Có Còn Tin Sói Tới Không

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1837

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Bên Em Tháng Đổi Năm Dời

Bên Em Tháng Đổi Năm Dời

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 406

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1329

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 640

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 316

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng