Trang 4 - Truyện Sủng

Truyện Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh

Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 132

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 105

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 40

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn

Trọng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Cô Vợ Câm Và Tổng Tài Sủng Vợ

Cô Vợ Câm Và Tổng Tài Sủng Vợ

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Sửu Thiếp

Sửu Thiếp

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Mỹ Nhân Tâm Cơ Luôn Muốn Quyến Rũ Tôi

Mỹ Nhân Tâm Cơ Luôn Muốn Quyến Rũ Tôi

Chương 5

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cành Hồng Năm Ấy

Cành Hồng Năm Ấy

Chương 7

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Mạnh Nhất Dẫn Đường

Mạnh Nhất Dẫn Đường

Chương 41

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cổ Thiên Nga

Cổ Thiên Nga

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vết Nứt

Vết Nứt

Chương 6

Thể loại: Ngược, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 756

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Cẩm Đường Xuân

Cẩm Đường Xuân

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

Chương 22

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

Chương 49

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tiểu Dương Đà

Tiểu Dương Đà

Chương 63

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 115

Thể loại: Sắc, Sủng, Xuyên Không

Truyện Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Xuyên Không

Truyện Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 152

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 99

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng