Trang 4 - Truyện Sủng

Truyện Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Chương 17

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh

Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh

Chương 148

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện 36 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

36 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 123

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hot Nhất Minh Giới
Truyện Fan Cp Của Tôi Và Ảnh Đế Trả Dài Khắp Mạng Xã Hội
Truyện Hạnh Phúc Nông Nữ

Hạnh Phúc Nông Nữ

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thế Thân Bạch Nguyên Quang Của Tra Công Không Muốn Làm Nữa

Thế Thân Bạch Nguyên Quang Của Tra Công Không Muốn Làm Nữa

Chương 15

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

Chương 24

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tổng Tài Sủng Vợ, Xin Tiết Chế!

Tổng Tài Sủng Vợ, Xin Tiết Chế!

Chương 146

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Không Ngờ Lấy Phải Tổng Tài

Không Ngờ Lấy Phải Tổng Tài

Chương 170

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Chương 20

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Chương 58

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cố Ảnh Hậu Là Tiểu Đồ Ngốc

Cố Ảnh Hậu Là Tiểu Đồ Ngốc

Chương 126

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh

Truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 390

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hợp Cửu Bất Phân

Hợp Cửu Bất Phân

Chương 49

Thể loại: Sủng

Truyện Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra

Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Thành Mẹ Ruột Nam Chính Truyện Niên Đại

Xuyên Thành Mẹ Ruột Nam Chính Truyện Niên Đại

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không