Trang 5 - Truyện Sủng

Truyện Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không?

Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không?

Chương 40

Thể loại: Sủng

Truyện Từ O Biến A Về Sau Ta Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Từ O Biến A Về Sau Ta Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Chương 19

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bị Cha Ruột Của Con Trai Tìm Tới Cửa

Sau Khi Bị Cha Ruột Của Con Trai Tìm Tới Cửa

Chương 41

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 92

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 961

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 71

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 175

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Chương 49

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Chú, Anh Cũng Có Một Chút Đáng Yêu

Chú, Anh Cũng Có Một Chút Đáng Yêu

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Long Gia Nhạc

Long Gia Nhạc

Chương 12

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bị Vị Băng Sơn Cách Vách Coi Trọng

Sau Khi Bị Vị Băng Sơn Cách Vách Coi Trọng

Chương 17

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nàng Đến Từ Dao Quang

Nàng Đến Từ Dao Quang

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tuyệt Đối Cưng Chiều

Tuyệt Đối Cưng Chiều

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 630

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu)
Truyện Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 110

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 118

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi
Truyện Hờn Dỗi

Hờn Dỗi

Chương 65

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hút Tôi Thì Mới Có Thể Sống Sót

Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hút Tôi Thì Mới Có Thể Sống Sót

Chương 12

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 79

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí

Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí

Chương 68

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ