Trang 5 - Truyện Sủng

Truyện Sau Khi Sống Lại Tranh Của Tôi Hot Khắp Thế Giới

Sau Khi Sống Lại Tranh Của Tôi Hot Khắp Thế Giới

Chương 44

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 112

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 61

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 55

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 42

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Họa Mục

Họa Mục

Chương 168

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được

Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Phúc Lợi Sau Khi Ngủ

Phúc Lợi Sau Khi Ngủ

Chương 101

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cấm Động Tâm

Cấm Động Tâm

Chương 80

Thể loại: Sủng

Truyện Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Sảng Văn Ta Bạo Hồng

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Sảng Văn Ta Bạo Hồng

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Kế Hoạch Nuôi Thả Nhãi Con

Kế Hoạch Nuôi Thả Nhãi Con

Chương 27

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng

Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Chương 41

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Chương 97

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tâm Duyệt Nguyệt Này

Tâm Duyệt Nguyệt Này

Chương 33

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sếp Tôi Là Một Kẻ Cuồng Yêu

Sếp Tôi Là Một Kẻ Cuồng Yêu

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh