Trang 5 - Truyện Sủng

Truyện Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm

Chương 76

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cứu Vớt Vai Ác Kia

Cứu Vớt Vai Ác Kia

Chương 129

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Em Rất Tỏa Sáng

Em Rất Tỏa Sáng

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 83

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 41

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Quỷ Còn Ngán Tôi

Quỷ Còn Ngán Tôi

Chương 55

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

FULL

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Tuyệt Đối Chiếm Hữu

Tuyệt Đối Chiếm Hữu

Chương 10

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cường Thế Nhập Cổ

Cường Thế Nhập Cổ

Chương 4

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại

Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con

Chương 22

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Gặp Người Đúng Lúc

Gặp Người Đúng Lúc

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Mười Năm Yêu Thầm Người

Mười Năm Yêu Thầm Người

Chương 42

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 86

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 210

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đào Hoa Chước Chước, Phồn Tinh Điểm

Đào Hoa Chước Chước, Phồn Tinh Điểm

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cp Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn

Cp Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 25

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Phế Đế Vi Phi

Phế Đế Vi Phi

Chương 71

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Liếm Mật

Liếm Mật

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng