Trang 71 - Truyện Sủng

Truyện Ăn Hàng Nam Thần

Ăn Hàng Nam Thần

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Truyện Đơn Giản Là:

Đơn Giản Là: "tôi Yêu Em"

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Động Lòng

Động Lòng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cô Vợ Thế Thân Ngọt Ngào

Cô Vợ Thế Thân Ngọt Ngào

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Khi Thầy Là Chồng!

Khi Thầy Là Chồng!

Chương 12

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Sủng

Truyện Tâm Ý Thành

Tâm Ý Thành

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Hôn Quyền Độc Chiếm

Hôn Quyền Độc Chiếm

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Chương 6

Thể loại: Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Chiến Thần Vương Gia Sủng Vương Phi Bảo Bối

Chiến Thần Vương Gia Sủng Vương Phi Bảo Bối

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Bạn Trai Là Sói Xám

Bạn Trai Là Sói Xám

Chương 2

Thể loại: Teen, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện May Mắn Câu Được Một Ngốc Thần

May Mắn Câu Được Một Ngốc Thần

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Ngày Em Đến - Đam Mỹ

Ngày Em Đến - Đam Mỹ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Anh Muốn Em Bất Cứ Lúc Nào

Anh Muốn Em Bất Cứ Lúc Nào

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Nụ Cười Nắng Mai

Nụ Cười Nắng Mai

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh

Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh

Chương 8

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Ánh Họa

Ánh Họa

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Ảnh Đế

Ảnh Đế

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây

Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thủy Dữ Hỏa

Thủy Dữ Hỏa

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Luyến Ái Hắc Đạo

Luyến Ái Hắc Đạo

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Hôn Phu Quá Nhiều - Chạng Vạng

Hôn Phu Quá Nhiều - Chạng Vạng

Chương 4

Thể loại: Teen, Xuyên Không, Sủng

Truyện Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Sủng, Ngược