Trang 3 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 337

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 162

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đế Long Tu Thần

Đế Long Tu Thần

Chương 84

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Thiên Lôi Có Thể Có Ý Xấu Gì Chứ

Thiên Lôi Có Thể Có Ý Xấu Gì Chứ

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 41

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thất Sơn Tiên Môn

Thất Sơn Tiên Môn

Chương 150

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tam Nguyên Chấn Thế

Tam Nguyên Chấn Thế

Chương 112

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 584

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy Hiểm

Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy Hiểm

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Cự Long Thức Tỉnh

Cự Long Thức Tỉnh

Chương 370

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Thiên Kiêu Ngạo Thế

Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 99

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Chương 59

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 229

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng

Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Là Hàn Vũ Thiên

Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 237

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Một Mình Ta Mỹ Lệ

Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 105

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ