Trang 3 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Lưu Manh Đại Đế

Lưu Manh Đại Đế

Chương 89

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp

Truyện Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 322

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Kinh Thiên

Kinh Thiên

Chương 55

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 184

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 892

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nhân Tổ

Nhân Tổ

Chương 624

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiên Hiệp

Truyện Ngạo Thế Ma Quân

Ngạo Thế Ma Quân

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 206

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Tối Cường Xuyên Không

Tối Cường Xuyên Không

Chương 26

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Cá Mặn Phơi Nắng

Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 38

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Ma Thần Máu

Ma Thần Máu

Chương 397

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp

Truyện Nhân Thường

Nhân Thường

Chương 154

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 446

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

Chương 200

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Vũ Trụ Chí Tôn

Vũ Trụ Chí Tôn

Chương 14

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vô Thượng Cửu Tiên

Vô Thượng Cửu Tiên

Chương 48

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vẫn Lạc Trần Ai

Vẫn Lạc Trần Ai

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Khinh Cuồng

Khinh Cuồng

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cầu Đạo

Cầu Đạo

Chương 92

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không