Trang 4 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 278

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Lôi Quân

Lôi Quân

Chương 133

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 277

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy Hiểm

Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy Hiểm

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đế Long Tu Thần

Đế Long Tu Thần

Chương 88

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Thất Sơn Tiên Môn

Thất Sơn Tiên Môn

Chương 150

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cự Long Thức Tỉnh

Cự Long Thức Tỉnh

Chương 370

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Thiên Kiêu Ngạo Thế

Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 99

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Chương 59

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng

Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Là Hàn Vũ Thiên

Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 237

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Một Mình Ta Mỹ Lệ

Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 105

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên

Chương 25

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 69

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Trở Thành Võ Đế, Tôi Lại Xuyên Về

Sau Khi Trở Thành Võ Đế, Tôi Lại Xuyên Về

Chương 6

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chiến Lược Tẩy Trắng Của Nhân Vật Phản Diện

Chiến Lược Tẩy Trắng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 3

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhân Thường

Nhân Thường

Chương 314

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Gả Ma

Gả Ma

Chương 148

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Phi Thiên

Phi Thiên

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp