Trang 4 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên

Chương 25

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 69

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người

Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Sau Khi Trở Thành Võ Đế, Tôi Lại Xuyên Về

Sau Khi Trở Thành Võ Đế, Tôi Lại Xuyên Về

Chương 6

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chiến Lược Tẩy Trắng Của Nhân Vật Phản Diện

Chiến Lược Tẩy Trắng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 3

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhân Thường

Nhân Thường

Chương 314

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Gả Ma

Gả Ma

Chương 148

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 253

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Lôi Quân

Lôi Quân

Chương 132

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc

Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phi Thiên

Phi Thiên

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nguyên Tố Đại Lục

Nguyên Tố Đại Lục

Chương 316

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nam Chủ Và Vai Ác Đều Là Hài Tử Của Ta

Nam Chủ Và Vai Ác Đều Là Hài Tử Của Ta

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chỉ Vì Ngươi Điên Cuồng

Trọng Sinh Chỉ Vì Ngươi Điên Cuồng

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ba Trăm Năm Chẳng Gặp Thượng Tiên

Ba Trăm Năm Chẳng Gặp Thượng Tiên

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Ta Cùng Sư Tôn Nam Chủ Ở Bên Nhau

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Ta Cùng Sư Tôn Nam Chủ Ở Bên Nhau

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Chương 41

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 67

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 142

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tử Trạch Trọng Sinh

Tử Trạch Trọng Sinh

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Huyết Thần Lộ

Huyết Thần Lộ

Chương 137

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Luân Hồi Thương Đế

Luân Hồi Thương Đế

Chương 125

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chiến Tuyệt Vô Song

Chiến Tuyệt Vô Song

Chương 90

Thể loại: Tiên Hiệp