Trang 4 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Một Mình Ta Mỹ Lệ

Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 63

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vì Hoà Bình Tiên Giới

Vì Hoà Bình Tiên Giới

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Huyết Mạch Thiên Tôn

Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 101

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Chương 48

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn

Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Độc Chiếm Mỹ Nhân Sư Tôn Bệnh Kiều

Độc Chiếm Mỹ Nhân Sư Tôn Bệnh Kiều

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 1253

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Phong Thần Châu

Phong Thần Châu

Chương 950

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Độ Ách

Độ Ách

Chương 59

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Dị Thế Chi Xuất Sắc Sinh Hoạt

Xuyên Qua Dị Thế Chi Xuất Sắc Sinh Hoạt

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Người Đàn Ông Mỗi Năm Chỉ Xuất Hiện Một Lần

Người Đàn Ông Mỗi Năm Chỉ Xuất Hiện Một Lần

Chương 10

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

Chương 453

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thanh Lãnh Tiên Tôn Chạy Trốn Ký

Thanh Lãnh Tiên Tôn Chạy Trốn Ký

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Đạo Lữ Hung Dữ Cũng Trùng Sinh

Đạo Lữ Hung Dữ Cũng Trùng Sinh

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Đệ Nhất Tình Địch

Đệ Nhất Tình Địch

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Tiên Hiệp

Truyện Ma Thần Máu

Ma Thần Máu

Chương 471

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp

Truyện Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Kinh Thiên

Kinh Thiên

Chương 96

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 895

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới

Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới

Chương 12

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện 12 Nữ Thần

12 Nữ Thần

Chương 380

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vô Thượng Cửu Tiên

Vô Thượng Cửu Tiên

Chương 68

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đệ Nhất Thần Thâu

Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 77

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị