Trang 5 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Đế Cuồng

Đế Cuồng

Chương 215

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp

Truyện Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 386

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình

Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Lưu Manh Đại Đế

Lưu Manh Đại Đế

Chương 273

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp

Truyện Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

Chương 136

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiên Hiệp

Truyện Lạc Thần Truyện

Lạc Thần Truyện

Chương 44

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 223

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Chương 92

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Lục Ma

Lục Ma

Chương 29

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 1077

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 277

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Cá Mặn Phơi Nắng

Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 97

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây Phút

Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây Phút

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 48

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Luyến Sư Tư Đồ

Trọng Sinh Chi Luyến Sư Tư Đồ

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nữ Thần Bổ

Nữ Thần Bổ

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 289

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Kiếm Danh Bất Nại Hà

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 214

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không