Trang 5 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Nhân Thường

Nhân Thường

Chương 165

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 151

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 321

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Nam Việt Đế Vương

Nam Việt Đế Vương

Chương 354

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Kiếm Đạo Ca Hành

Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 58

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Sư Tôn Đừng Tới Đây

Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngược, Sắc, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 166

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vẫn Lạc Trần Ai

Vẫn Lạc Trần Ai

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Một Hồi Mộng

Một Hồi Mộng

Chương 137

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Legendary Moonlight Sculptor - Con Đường Đế Vương
Truyện Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Ngạo Thế Ma Quân

Ngạo Thế Ma Quân

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Tối Cường Xuyên Không

Tối Cường Xuyên Không

Chương 26

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 446

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

Chương 200

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Vũ Trụ Chí Tôn

Vũ Trụ Chí Tôn

Chương 14

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ma Môn Bại Hoại

Ma Môn Bại Hoại

Chương 34

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 110

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thế Giới Mở

Thế Giới Mở

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Tiên Hiệp

Truyện Ma Thần Hữu Yêu: Tuyệt Mị Thần Vương Phi

Ma Thần Hữu Yêu: Tuyệt Mị Thần Vương Phi

Chương 155

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Trở Về Thiên Sơn

Trở Về Thiên Sơn

Chương 101

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Hồng Hoang: Siêu Thành Tựu Hệ Thống

Hồng Hoang: Siêu Thành Tựu Hệ Thống

Chương 69

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không