Trang 5 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Cưới Tai Họa Làm Phu Nhân

Cưới Tai Họa Làm Phu Nhân

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Hạo Ngọc Chân Tiên

Hạo Ngọc Chân Tiên

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Ta Tu Tiên Bằng Kỹ Năng Bị Động

Ta Tu Tiên Bằng Kỹ Năng Bị Động

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Đoạt Thế Tranh Thiên

Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 163

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Kiếm Tầm Thiên Sơn

Kiếm Tầm Thiên Sơn

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Khắp Tu Chân Giới

Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Khắp Tu Chân Giới

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Hồ Ly Ngốc Nhà Chiết Nhan

Hồ Ly Ngốc Nhà Chiết Nhan

Chương 38

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Nguyên Linh Đại Lục

Nguyên Linh Đại Lục

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Chương 54

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Tống Tiên Hành

Tống Tiên Hành

Chương 122

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 103

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Độc Chiếm Mỹ Nhân Sư Tôn Bệnh Kiều

Độc Chiếm Mỹ Nhân Sư Tôn Bệnh Kiều

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 123

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thú Thần Quyết

Thú Thần Quyết

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Nghe Nói Ta Sẽ Chết Trên Tay Nàng

Nghe Nói Ta Sẽ Chết Trên Tay Nàng

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vạn Tự Phá Thiên

Vạn Tự Phá Thiên

Chương 31

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Vãn Thiền

Vãn Thiền

Chương 98

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam

Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn

Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Giang Công Tử Hôm Nay Không Lái Xe

Giang Công Tử Hôm Nay Không Lái Xe

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bản Tôn Không Vui

Bản Tôn Không Vui

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ

Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ngộ Trường Sinh

Ngộ Trường Sinh

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Tiên Hiệp