Trang 5 - Truyện Tiểu Thuyết

Truyện Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính

Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính

Chương 27

Thể loại: Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Truyện Hồ Sinh Tử

Hồ Sinh Tử

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Trinh Thám

Truyện Ôsin Nhà Bộ Trưởng

Ôsin Nhà Bộ Trưởng

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình

Truyện Ngoại Truyện - Lan Rùa

Ngoại Truyện - Lan Rùa

Chương 7

Thể loại: Tiểu Thuyết

Truyện Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết

Truyện Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Trinh Thám

Truyện Lãnh Cung Đế Hậu

Lãnh Cung Đế Hậu

Chương 5

Thể loại: Tiểu Thuyết

Truyện Vợ Của Boss Là Cảnh Sát!

Vợ Của Boss Là Cảnh Sát!

Chương 21

Thể loại: Tiểu Thuyết

Truyện Phong Vân Tế Hội

Phong Vân Tế Hội

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Truyện Bảy Bước Tới Mùa Hè

Bảy Bước Tới Mùa Hè

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết

Truyện Uyên Ương Kết

Uyên Ương Kết

Chương 5

Thể loại: Tiểu Thuyết

Truyện Diệp Quải Đông Nam Chi

Diệp Quải Đông Nam Chi

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Cổ Đại

Truyện Cánh Cửa

Cánh Cửa

Chương 5

Thể loại: Ma, Tiểu Thuyết

Truyện Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 58

Thể loại: Tiểu Thuyết, Xuyên Không, Sủng, Ngược

Truyện Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh

Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết

Truyện Điện Thoại Này Dùng Chung Nhé

Điện Thoại Này Dùng Chung Nhé

Chương 38

Thể loại: Tiểu Thuyết

Truyện Người Đàn Ông Của Tôi 2

Người Đàn Ông Của Tôi 2

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết

Truyện Bắt Lửa

Bắt Lửa

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết

Truyện Kẻ Phóng Đãng Thần Thánh

Kẻ Phóng Đãng Thần Thánh

Chương 25

Thể loại: Tiểu Thuyết

Truyện 120 Ngày Nhìn Trộm

120 Ngày Nhìn Trộm

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Trinh Thám

Truyện Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình

Truyện Liêu Trai Chí Dị

Liêu Trai Chí Dị

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết

Truyện Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ

Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ

Chương 28

Thể loại: Tiểu Thuyết

Truyện Khang Kiều

Khang Kiều

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Sủng, Ngược