Truyện Trinh Thám

VIP Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

VIP Truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

FULL

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 121

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Truy Kích Hung Án

Truy Kích Hung Án

Chương 180

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 63

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Hủ Linh Chú

Hủ Linh Chú

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám

Truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 279

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Trọng Sinh

Truyện Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Vô Hạn Cầu Sinh

Vô Hạn Cầu Sinh

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Sinh Sinh Tương Hi

Sinh Sinh Tương Hi

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Quân Quyền Liêu Sắc

Quân Quyền Liêu Sắc

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 16

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Livestream Siêu Kinh Dị

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 412

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Người Chơi Mời Vào Chỗ

Người Chơi Mời Vào Chỗ

Chương 41

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh

Truyện Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Chương 129

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 69

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hôm Nay Ngươi Nói Dối Sao

Hôm Nay Ngươi Nói Dối Sao

Chương 17

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Tróc Quỷ Vấn Đạo

Tróc Quỷ Vấn Đạo

Chương 30

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Giấy Sống

Giấy Sống

Chương 85

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Chương 22

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Huyết Ám

Huyết Ám

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ