Truyện Trinh Thám

VIP Truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

FULL

Thể loại: Trinh Thám

VIP Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 45

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trí Hoán Hung Đồ

Trí Hoán Hung Đồ

Chương 78

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Hà Bất Ngộ Như Ca

Hà Bất Ngộ Như Ca

Chương 29

Thể loại: Sủng, Trinh Thám

Truyện Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 143

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Đốt Cháy Con Kiến

Đốt Cháy Con Kiến

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Trinh Thám

Truyện Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Chương 43

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Truy Kích Hung Án

Truy Kích Hung Án

Chương 249

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Người Chơi Mời Vào Chỗ

Người Chơi Mời Vào Chỗ

Chương 194

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh

Truyện Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 49

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Rơi Vào Ngân Hà

Rơi Vào Ngân Hà

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Tâm Ma - Jim Maryal

Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Nói Tình Nói Án

Nói Tình Nói Án

Chương 16

Thể loại: Trinh Thám

Truyện Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Thâm Bình, Abysm

Thâm Bình, Abysm

Chương 13

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 55

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Lưu 2 Quỷ

Lưu 2 Quỷ

Chương 37

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Thám Tử Xuyên Thời Không

Thám Tử Xuyên Thời Không

Chương 22

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện App Trực Tiếp Thành Tinh

App Trực Tiếp Thành Tinh

FULL

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Thoát Khỏi Cơn Ác Mộng

Thoát Khỏi Cơn Ác Mộng

Chương 17

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Lão Đại

Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Lão Đại

Chương 64

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám