Truyện Trinh Thám

VIP Truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

FULL

Thể loại: Trinh Thám

VIP Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Chương 71

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Truy Kích Hung Án

Truy Kích Hung Án

Chương 273

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 79

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Lỗ Hổng Tội Trạng

Lỗ Hổng Tội Trạng

Chương 18

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Cẩm Y Sát

Cẩm Y Sát

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Trí Hoán Hung Đồ

Trí Hoán Hung Đồ

Chương 105

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 57

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Mũi Nhọn Thiên Lệch

Mũi Nhọn Thiên Lệch

Chương 6

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 31

Thể loại: Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện 365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao

365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao

Chương 65

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Hà Bất Ngộ Như Ca

Hà Bất Ngộ Như Ca

Chương 79

Thể loại: Sủng, Trinh Thám

Truyện Vết Nứt

Vết Nứt

Chương 6

Thể loại: Ngược, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 152

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

FULL

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Rơi Vào Ngân Hà

Rơi Vào Ngân Hà

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Người Chơi Mời Vào Chỗ

Người Chơi Mời Vào Chỗ

Chương 199

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh

Truyện Ghi Chép Quan Sát Bệnh Trạng Bạn Cùng Phòng

Ghi Chép Quan Sát Bệnh Trạng Bạn Cùng Phòng

Chương 9

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Đốt Cháy Con Kiến

Đốt Cháy Con Kiến

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Trinh Thám

Truyện Tâm Ma - Jim Maryal

Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị