Truyện Trọng Sinh

VIP Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 739

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

VIP Truyện Đại Chu Tiên Lại

Đại Chu Tiên Lại

Chương 841

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Chương 6550

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

VIP Truyện Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Chương 127

Thể loại: Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

VIP Truyện Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng

VIP Truyện Đầu Bếp Tại Dị Giới

Đầu Bếp Tại Dị Giới

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

VIP Truyện Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Chương 120

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

VIP Truyện Trùng Sinh Thế Gia Tử

Trùng Sinh Thế Gia Tử

FULL

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng, Ngược

Truyện Thần Y Độc Phi: Vương Gia, Sủng Thê Xin Khắc Chế

Thần Y Độc Phi: Vương Gia, Sủng Thê Xin Khắc Chế

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 135

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Hạ Khiết Dương Hậu

Hạ Khiết Dương Hậu

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Kẻ Trở Về Đô Thị

Kẻ Trở Về Đô Thị

Chương 38

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 232

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Trọng Sinh

Truyện Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 634

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 145

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Trùng Sinh Không Gian: Vận May Ngọt Ngào

Trùng Sinh Không Gian: Vận May Ngọt Ngào

Chương 75

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Cậy Sủng Sinh Kiều

Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 66

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 127

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 130

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 47

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ