Truyện Trọng Sinh

VIP Truyện Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Chương 6910

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

VIP Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 996

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

VIP Truyện Đan Hoàng Võ Đế

Đan Hoàng Võ Đế

Chương 405

Thể loại: Trọng Sinh

VIP Truyện Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Chương 1010

Thể loại: Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

VIP Truyện Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em

Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em

Chương 5

Thể loại: Trọng Sinh

VIP Truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng

VIP Truyện Tặng Anh Một Kiếp Thâm Tình

Tặng Anh Một Kiếp Thâm Tình

Chương 5

Thể loại: Ngược, Trọng Sinh

VIP Truyện Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện Đầu Bếp Tại Dị Giới

Đầu Bếp Tại Dị Giới

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

VIP Truyện Đại Chu Tiên Lại

Đại Chu Tiên Lại

Chương 1101

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Chương 120

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

VIP Truyện Trùng Sinh Thế Gia Tử

Trùng Sinh Thế Gia Tử

FULL

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng, Ngược

Truyện Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 87

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Cầu Đạo

Cầu Đạo

Chương 181

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 273

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Tiên Đế Trùng Sinh

Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 813

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Chương 46

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Trùng Sinh Chi Hạ Nhật Vãn Sâm

Trùng Sinh Chi Hạ Nhật Vãn Sâm

Chương 8

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Chương 118

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 214

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 71

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ