Truyện Trọng Sinh

VIP Truyện Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Mộ Thiếu Cuồng Vợ Trăm Tỷ

Chương 250

Thể loại: Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

VIP Truyện Đại Chu Tiên Lại

Đại Chu Tiên Lại

Chương 882

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 764

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

VIP Truyện Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Chương 6600

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

VIP Truyện Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng

VIP Truyện Đầu Bếp Tại Dị Giới

Đầu Bếp Tại Dị Giới

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

VIP Truyện Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Chương 120

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

VIP Truyện Trùng Sinh Thế Gia Tử

Trùng Sinh Thế Gia Tử

FULL

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng, Ngược

Truyện Tiên Đế Trùng Sinh

Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 586

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Chương 122

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Kẻ Trở Về Đô Thị

Kẻ Trở Về Đô Thị

Chương 44

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Trùng Sinh Không Gian: Vận May Ngọt Ngào

Trùng Sinh Không Gian: Vận May Ngọt Ngào

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 143

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Kiếp Sau Không Gặp

Kiếp Sau Không Gặp

Chương 25

Thể loại: Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cố Ảnh Hậu Là Tiểu Đồ Ngốc

Cố Ảnh Hậu Là Tiểu Đồ Ngốc

Chương 43

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 38

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 139

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm

Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm

Chương 70

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh

Truyện Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh Rồi

Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh Rồi

Chương 9

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 176

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Chương 185

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 256

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không