Trang 2 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Thần Y Độc Phi: Vương Gia, Sủng Thê Xin Khắc Chế

Thần Y Độc Phi: Vương Gia, Sủng Thê Xin Khắc Chế

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Một Mình Ta Mỹ Lệ

Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 68

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

Chương 119

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Thế Thân Bạch Nguyên Quang Của Tra Công Không Muốn Làm Nữa

Thế Thân Bạch Nguyên Quang Của Tra Công Không Muốn Làm Nữa

Chương 15

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

Chương 24

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Chương 20

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Chương 63

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cố Ảnh Hậu Là Tiểu Đồ Ngốc

Cố Ảnh Hậu Là Tiểu Đồ Ngốc

Chương 126

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình

Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 279

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Trọng Sinh

Truyện Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Chương 221

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Quốc Gia Chế Tạo

Quốc Gia Chế Tạo

Chương 13

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hút Tôi Thì Mới Có Thể Sống Sót

Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hút Tôi Thì Mới Có Thể Sống Sót

Chương 12

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí

Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí

Chương 68

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 163

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Mèo Nhà Tang Thi Vương

Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 45

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 273

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh