Trang 3 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Lạc Thần Truyện

Lạc Thần Truyện

Chương 44

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 574

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Trưởng Công Chúa

Trưởng Công Chúa

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Chương 105

Thể loại: Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 742

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Vai Diễn Mỹ Nhân

Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Anh Phạm Một Sai Lầm

Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 28

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Hắn Cố Chấp

Hắn Cố Chấp

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 218

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Tiên Đế Trùng Sinh

Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 963

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Nhóm Thú Phu Của Ta

Nhóm Thú Phu Của Ta

Chương 46

Thể loại: Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tiểu Thê Bảo

Tiểu Thê Bảo

Chương 85

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Chương 139

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 92

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ Hàn

Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ Hàn

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả

Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 90

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đại Lão Là Một Kẻ Cuồng Yêu

Đại Lão Là Một Kẻ Cuồng Yêu

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thiên Kỳ Truyện

Thiên Kỳ Truyện

Chương 67

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không