Trang 3 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 145

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Kiếp Sau Không Gặp

Kiếp Sau Không Gặp

Chương 19

Thể loại: Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 268

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Sủng Ái Quân Sư

Sủng Ái Quân Sư

Chương 106

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Teen, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 287

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 206

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 433

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Chương 119

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 409

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Nhân Thường

Nhân Thường

Chương 154

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Trưởng Công Chúa

Trưởng Công Chúa

Chương 72

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Chương 121

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi

Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi

Chương 46

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 77

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

Chương 52

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Đức Dương Quận Chúa

Đức Dương Quận Chúa

Chương 66

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Hữu Duyên Trà Quán

Hữu Duyên Trà Quán

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ca Ca Trở Lại

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ca Ca Trở Lại

Chương 12

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Mạt Thế Trọng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 130

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 79

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh