Trang 3 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Chương 62

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Mạt Thế: Vương Triều Của Ta

Trọng Sinh Mạt Thế: Vương Triều Của Ta

Chương 87

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 41

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Về Lại Năm 1988

Trọng Sinh Về Lại Năm 1988

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Phế Đế Vi Phi

Phế Đế Vi Phi

Chương 71

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 100

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn

Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn

Chương 66

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 28

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 42

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 78

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đúng Thời Điểm

Đúng Thời Điểm

Chương 28

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Chương 39

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 76

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 125

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tiên Vương Tái Xuất

Tiên Vương Tái Xuất

Chương 280

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 85

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

Chương 8

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Trưởng Công Chúa

Trưởng Công Chúa

Chương 106

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy Hiểm

Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy Hiểm

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Chương 179

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 72

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Người Chơi Mời Vào Chỗ

Người Chơi Mời Vào Chỗ

Chương 199

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh