Trang 4 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Nổi Tiếng Toàn Mạng

Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Nổi Tiếng Toàn Mạng

Chương 11

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vờ Như Không Biết Anh Giả Nghèo

Vờ Như Không Biết Anh Giả Nghèo

Chương 21

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nằm Xuống! Cướp Đây!

Nằm Xuống! Cướp Đây!

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 81

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Cầu Đạo

Cầu Đạo

Chương 369

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 213

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Trùng Sinh Sau Khi Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Đồng Ý Yêu Đương

Trùng Sinh Sau Khi Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Đồng Ý Yêu Đương

Chương 4

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sủng Ngươi, Khiến Ngươi Hư Hỏng

Sủng Ngươi, Khiến Ngươi Hư Hỏng

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 183

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Gả Thế Thành Sủng Phi

Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 81

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Chương 46

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vận May Đổi Đời

Vận May Đổi Đời

Chương 380

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Phản Ứng Bản Năng

Phản Ứng Bản Năng

Chương 9

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vô Kỵ Thanh Thư

Vô Kỵ Thanh Thư

Chương 140

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân

Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 14

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 254

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Vì Hoà Bình Tiên Giới

Vì Hoà Bình Tiên Giới

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sư Tôn Hắn Lấy Thân Nuôi Sói

Sư Tôn Hắn Lấy Thân Nuôi Sói

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Đích Phi Sách

Đích Phi Sách

Chương 112

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Độc Chiếm Mỹ Nhân Sư Tôn Bệnh Kiều

Độc Chiếm Mỹ Nhân Sư Tôn Bệnh Kiều

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ