Trang 4 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Cự Long Thức Tỉnh

Cự Long Thức Tỉnh

Chương 370

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện [Vong Tiện] Con Đường Chông Gai

[Vong Tiện] Con Đường Chông Gai

Chương 48

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 85

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Chương 49

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Sống Lại Tranh Của Tôi Hot Khắp Thế Giới

Sau Khi Sống Lại Tranh Của Tôi Hot Khắp Thế Giới

Chương 100

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đích Phi Sách

Đích Phi Sách

Chương 127

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 72

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế

Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 379

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 112

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 35

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi

Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi

Chương 10

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Ma Giới Đại Lộ

Ma Giới Đại Lộ

Chương 62

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 163

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường

Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường

Chương 106

Thể loại: Sắc, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trở Về Năm 1988

Trở Về Năm 1988

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Hướng Dẫn Chăm Sóc Tiểu Zombie

Hướng Dẫn Chăm Sóc Tiểu Zombie

Chương 9

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Lấy Giang Sơn Làm Sinh Lễ Cưới Đích Nữ

Lấy Giang Sơn Làm Sinh Lễ Cưới Đích Nữ

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời

Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời

Chương 75

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tu La Tràng Hôm Nay Cũng Rất Náo Nhiệt

Tu La Tràng Hôm Nay Cũng Rất Náo Nhiệt

Chương 4

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Y Mộng Phù Dung

Y Mộng Phù Dung

Chương 61

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt

Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ