Trang 4 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Lão Cung Nhà Tui Mất Trí Nhớ Rồi

Lão Cung Nhà Tui Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 9

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Lục Ma

Lục Ma

Chương 29

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 209

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu

Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nữ Tôn Chi Nuông Chiều Quân Hậu

Nữ Tôn Chi Nuông Chiều Quân Hậu

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 439

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Chương 61

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Sách: Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Khỏi Hắc Hóa

Xuyên Sách: Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Khỏi Hắc Hóa

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Tôi Chỉ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương

Tôi Chỉ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 92

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đoạt Vị

Đoạt Vị

Chương 45

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 301

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy

Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy

Chương 86

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Động Phòng

Động Phòng

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Trở Thành Tiểu Tâm Can Của Ông Chủ

Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Trở Thành Tiểu Tâm Can Của Ông Chủ

Chương 11

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 383

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Hiền Hậu Khó Làm

Hiền Hậu Khó Làm

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hạ Khiết Dương Hậu

Hạ Khiết Dương Hậu

Chương 58

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Nịnh Thần Ăn Chơi Trác Táng: Hoàng Thượng Không Thể Được

Nịnh Thần Ăn Chơi Trác Táng: Hoàng Thượng Không Thể Được

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Hướng Đông Lưu

Hướng Đông Lưu

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Đế Vương Tại Hạ

Đế Vương Tại Hạ

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Chương 52

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ