Trang 4 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Nữ Tử Tranh Hùng

Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia

Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia

Chương 85

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Chương 76

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 139

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Vai Diễn Mỹ Nhân

Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Chương 111

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Khinh Cuồng

Khinh Cuồng

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cầu Đạo

Cầu Đạo

Chương 92

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký

Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hôn Nhân Tái Sinh: Lục Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Bác Sĩ Bí Ẩn Tận Trời
Truyện Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu

Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu

Chương 14

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Gả Thế Thành Sủng Phi

Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Ma Thần Hữu Yêu: Tuyệt Mị Thần Vương Phi

Ma Thần Hữu Yêu: Tuyệt Mị Thần Vương Phi

Chương 155

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Thiên Kỳ Truyện

Thiên Kỳ Truyện

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 422

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 61

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nữ Công Tước Và Người Chồng Ác Ma

Nữ Công Tước Và Người Chồng Ác Ma

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đại Đạo Vĩnh Hằng

Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 147

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 52

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Thuần Hóa Người Chồng Thú Tính Của Tôi

Thuần Hóa Người Chồng Thú Tính Của Tôi

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Trọng Sinh