Trang 4 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Vọng Xuân Sơn

Vọng Xuân Sơn

Chương 75

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 450

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Hướng Dẫn Chăm Sóc Tiểu Zombie

Hướng Dẫn Chăm Sóc Tiểu Zombie

Chương 20

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện [Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế
Truyện Phế Đế Vi Phi

Phế Đế Vi Phi

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Chương 152

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 53

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Chương 36

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Lần Trọng Sinh Thứ Ba

Lần Trọng Sinh Thứ Ba

Chương 6

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 82

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sủng Thê Có Độc

Sủng Thê Có Độc

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Chương 195

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Đích Phi Sách

Đích Phi Sách

Chương 177

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tiên Vương Tái Xuất

Tiên Vương Tái Xuất

Chương 406

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm

Chương 80

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả
Truyện Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 59

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

Chương 23

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 194

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Hào Môn Thế Gả: Át Chủ Bài Sống Lại

Hào Môn Thế Gả: Át Chủ Bài Sống Lại

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 106

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 51

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ