Trang 4 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Sau Khi Sống Lại Trở Thành Hạt Châu Trên Tay Chồng Trước

Sau Khi Sống Lại Trở Thành Hạt Châu Trên Tay Chồng Trước

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện [Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Chương 413

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Kim Chi Sủng Hậu

Kim Chi Sủng Hậu

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 59

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 45

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Đơn Phương Được Đền Đáp

Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Võ Tôn Đỉnh Cấp

Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 123

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 98

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 91

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Duyên Tái Sinh

Duyên Tái Sinh

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 179

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 92

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiên Vương Tái Xuất

Tiên Vương Tái Xuất

Chương 348

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

Chương 35

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 95

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 263

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 172

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Loạn Thần

Loạn Thần

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Sủng Thê Có Độc

Sủng Thê Có Độc

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ