Trang 5 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Lạc Thần Truyện

Lạc Thần Truyện

Chương 37

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Tà Thần Vô Song

Tà Thần Vô Song

Chương 92

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Ái Thê

Ái Thê

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua Ta Nuôi Dưỡng Tiểu Aro Thành Công???

Xuyên Qua Ta Nuôi Dưỡng Tiểu Aro Thành Công???

Chương 10

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 45

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 127

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 240

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Dư Tình Khả Đãi

Dư Tình Khả Đãi

Chương 6

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Cô Vợ Ảnh Hậu Trùng Sinh Của Lão Đại Hắc Đạo

Cô Vợ Ảnh Hậu Trùng Sinh Của Lão Đại Hắc Đạo

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Ta Chăn Nuôi Ở Thời Đại Nguyên Thủy

Ta Chăn Nuôi Ở Thời Đại Nguyên Thủy

Chương 49

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân

Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân

Chương 57

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 71

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 76

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Bình Tĩnh Đừng Nóng

Bình Tĩnh Đừng Nóng

Chương 8

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Chương 55

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Thiếu Chủ Ma Giới Cường Thế Sủng Ái

Thiếu Chủ Ma Giới Cường Thế Sủng Ái

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 110

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Nhất Niệm Trường Khanh

Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 110

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 52

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 111

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh