Trang 5 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Cùng Bạn Gái Cũ Kết Hôn
Truyện Tiểu Địa Chủ

Tiểu Địa Chủ

Chương 61

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 155

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện [Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế
Truyện Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 49

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh

Truyện Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 450

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Ta Là Hàn Vũ Thiên

Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 237

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Một Mình Ta Mỹ Lệ

Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 105

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả
Truyện Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên

Chương 25

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Huyền Học Đại Sư Lại Đang Nỗ Lực Chia Tay

Huyền Học Đại Sư Lại Đang Nỗ Lực Chia Tay

Chương 19

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sửa Kiếp

Sửa Kiếp

Chương 52

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện [Thập Niên 70] Nhị Hôn Thê

[Thập Niên 70] Nhị Hôn Thê

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện [Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Chương 100

Thể loại: Ngược, Trọng Sinh

Truyện Sống Lại Để Ôm Sư Tôn

Sống Lại Để Ôm Sư Tôn

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người

Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Sau Khi Trở Thành Võ Đế, Tôi Lại Xuyên Về

Sau Khi Trở Thành Võ Đế, Tôi Lại Xuyên Về

Chương 6

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhân Thường

Nhân Thường

Chương 314

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân

Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân

Chương 74

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 253

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 46

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ