Trang 5 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Phế Đế Vi Phi

Phế Đế Vi Phi

Chương 92

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Tái Sinh, Tôi Dấn Thân Vào Giới Giải Trí

Sau Khi Tái Sinh, Tôi Dấn Thân Vào Giới Giải Trí

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh, Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm

Trọng Sinh, Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm

Chương 110

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Năm Tháng Không Từ Bỏ

Năm Tháng Không Từ Bỏ

FULL

Thể loại: Ngược, Trọng Sinh

Truyện Vừa Trọng Sinh Liền Tiến Hóa Thành Nhân Ngư

Vừa Trọng Sinh Liền Tiến Hóa Thành Nhân Ngư

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đúng Thời Điểm

Đúng Thời Điểm

Chương 35

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Minh Tinh Tiệm Ăn Tại Gia

Minh Tinh Tiệm Ăn Tại Gia

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 642

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Chồng Sói

Chồng Sói

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trấn Bắc Vương Có Người Trong Lòng

Trấn Bắc Vương Có Người Trong Lòng

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 60

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng

Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Huyền Học Đại Sư Lại Đang Nỗ Lực Chia Tay

Huyền Học Đại Sư Lại Đang Nỗ Lực Chia Tay

Chương 21

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Rời Xa Giáo Thảo Cố Chấp

Rời Xa Giáo Thảo Cố Chấp

Chương 5

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Nhanh: Sau Khi Khóa Hệ Thống Dựa Vào Tích Lũy Công Đức Để Sống Lại

Xuyên Nhanh: Sau Khi Khóa Hệ Thống Dựa Vào Tích Lũy Công Đức Để Sống Lại

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Chương 49

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Phu Quân

Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Phu Quân

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Phật Hệ Thứ Nữ Nghịch Tập

Phật Hệ Thứ Nữ Nghịch Tập

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Cố Chấp Cuồng Sủng Tôi Thành Hoạ

Cố Chấp Cuồng Sủng Tôi Thành Hoạ

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi

Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không