Trang 5 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 59

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Gì? Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi

Gì? Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi

Chương 36

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 56

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sát Thần Hệ Thống

Sát Thần Hệ Thống

Chương 38

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 237

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 193

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 111

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 38

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Trùng Sinh Chi Hạ Nhật Vãn Sâm

Trùng Sinh Chi Hạ Nhật Vãn Sâm

Chương 30

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cưng Chiều Cô Vợ Đáng Giá Trên Trời

Cưng Chiều Cô Vợ Đáng Giá Trên Trời

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Người Chơi Mời Vào Chỗ

Người Chơi Mời Vào Chỗ

Chương 41

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh

Truyện Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây Phút

Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây Phút

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Chương 77

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 92

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Luyến Sư Tư Đồ

Trọng Sinh Chi Luyến Sư Tư Đồ

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 105

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 236

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Chương 146

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Kiếm Danh Bất Nại Hà

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tình Cảm Chân Thành

Tình Cảm Chân Thành

Chương 79

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 88

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh