Trang 5 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 291

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người

Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Sau Khi Sống Lại Trở Thành Hạt Châu Trên Tay Chồng Trước

Sau Khi Sống Lại Trở Thành Hạt Châu Trên Tay Chồng Trước

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện [Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Chương 413

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Kim Chi Sủng Hậu

Kim Chi Sủng Hậu

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 59

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đơn Phương Được Đền Đáp

Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Võ Tôn Đỉnh Cấp

Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 123

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 98

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 91

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Duyên Tái Sinh

Duyên Tái Sinh

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 179

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

Chương 35

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 95

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 263

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Loạn Thần

Loạn Thần

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Tái Sinh, Tôi Dấn Thân Vào Giới Giải Trí

Sau Khi Tái Sinh, Tôi Dấn Thân Vào Giới Giải Trí

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh, Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm

Trọng Sinh, Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm

Chương 110

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Năm Tháng Không Từ Bỏ

Năm Tháng Không Từ Bỏ

FULL

Thể loại: Ngược, Trọng Sinh