Trang 5 - Truyện Trọng Sinh

Truyện Trở Lại Tuổi 18

Trở Lại Tuổi 18

Chương 24

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Chương 67

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Chương 154

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 80

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mèo Nhà Tang Thi Vương

Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 69

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Chương 62

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn

Chương 45

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Bạn Học, Chúng Ta Đừng Làm Tổn Thương Nhau

Bạn Học, Chúng Ta Đừng Làm Tổn Thương Nhau

Chương 5

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ta Dựa Vào Hệ Thống Video Ngắn Giữ Mạng

Ta Dựa Vào Hệ Thống Video Ngắn Giữ Mạng

Chương 36

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Chương 121

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Thứ Tử Khanh Tướng

Thứ Tử Khanh Tướng

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nam Xứng Ác Độc Không Tranh Giành

Nam Xứng Ác Độc Không Tranh Giành

Chương 8

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Thiên Hàng

Thiên Hàng

Chương 14

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 442

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Trưởng Công Chúa

Trưởng Công Chúa

Chương 86

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Tiểu Thê Bảo

Tiểu Thê Bảo

Chương 91

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện [Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế
Truyện Tiểu Tô Tông Của Anh Rất Ngọt Ngào Lại Hoang Dã

Tiểu Tô Tông Của Anh Rất Ngọt Ngào Lại Hoang Dã

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí

Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí

Chương 90

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trùng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Với Kẻ Thù

Trùng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Với Kẻ Thù

Chương 11

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cưỡng Tình

Cưỡng Tình

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

Chương 160

Thể loại: Trọng Sinh