Trang 2 - Truyện Xuyên Không

Truyện Hằng Ngày Làm Ruộng Của Thiên Sư

Hằng Ngày Làm Ruộng Của Thiên Sư

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhân Lộ Thành Thần

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 259

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày
Truyện Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Chương 69

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng

Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng

Chương 34

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Chương 68

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

Chương 101

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hạnh Phúc Nông Nữ

Hạnh Phúc Nông Nữ

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 750

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Mẹ Ruột Nam Chính Truyện Niên Đại

Xuyên Thành Mẹ Ruột Nam Chính Truyện Niên Đại

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 71

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 175

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Đồng Nhân: Survival

Đồng Nhân: Survival

Chương 330

Thể loại: Dị Năng Full, Mới, Xuyên Không

Truyện Sính Kiêu

Sính Kiêu

Chương 175

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện 12 Nữ Thần

12 Nữ Thần

Chương 375

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nữ Hoàng Hàng Đầu: Sau Khi Xuyên, Tôi Đã Nổi Tiếng

Nữ Hoàng Hàng Đầu: Sau Khi Xuyên, Tôi Đã Nổi Tiếng

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 110

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không