Trang 4 - Truyện Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 71

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mạn Thiên Hoa Vũ

Mạn Thiên Hoa Vũ

Chương 66

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Bạn Trai Tôi Thuê Là Đỉnh Lưu

Bạn Trai Tôi Thuê Là Đỉnh Lưu

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Chương 55

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nuôi Nhân Vật Phản Diện Đến Hắc Hóa

Nuôi Nhân Vật Phản Diện Đến Hắc Hóa

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 90

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Chương 62

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh

Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Ta

Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Ta

Chương 6

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Chương 14

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 25

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Chương 4

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Chương 46

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nằm Xuống! Cướp Đây!

Nằm Xuống! Cướp Đây!

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trò Chơi Của Gã Hề

Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 67

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Chương 34

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vãn Ca Phi

Vãn Ca Phi

Chương 115

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Cái Mong Muốn Sống Chó Chết Này

Cái Mong Muốn Sống Chó Chết Này

Chương 11

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng

Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 322

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cầu Đạo

Cầu Đạo

Chương 369

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1187

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Sủng Phi Omega Của Đế Vương

Sủng Phi Omega Của Đế Vương

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ