Trang 4 - Truyện Xuyên Không

Truyện Sẽ Không Nương Tay Với Cậu

Sẽ Không Nương Tay Với Cậu

Chương 17

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp

Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Chương 70

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách

Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách

Chương 77

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 42

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sinh Tồn Thời Tận Thế

Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Chương 773

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Khi Tiểu Sư Muội Cầm Kịch Bản Tác Oai Tác Quái

Khi Tiểu Sư Muội Cầm Kịch Bản Tác Oai Tác Quái

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Chương 130

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Thất Sơn Tiên Môn

Thất Sơn Tiên Môn

Chương 150

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 78

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Hai Đại Boss Hệ Thống Mang Bạn Bay

Hai Đại Boss Hệ Thống Mang Bạn Bay

Chương 15

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 50

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Chương 69

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Chương 90

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sổ Tay Ủy Thác Của Nhân Vật Chính

Sổ Tay Ủy Thác Của Nhân Vật Chính

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Chương 39

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 49

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Làm Dâu Hào Môn Tuyệt Không Nhận Thua

Làm Dâu Hào Môn Tuyệt Không Nhận Thua

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không