Trang 5 - Truyện Xuyên Không

Truyện Quái Phi Thiên Hạ

Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1553

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Chương 53

Thể loại: Ngược, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 40

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Yêu Đương Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Yêu Đương Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 17

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

Chương 57

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 76

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Pháo Hôi Phật Hệ Tốt Số Nhất

Xuyên Thành Pháo Hôi Phật Hệ Tốt Số Nhất

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Chương 57

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ăn Vụng Dưới Miệng Sói

Ăn Vụng Dưới Miệng Sói

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 76

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Làm Tiểu Địa Chủ Đi

Làm Tiểu Địa Chủ Đi

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hồ Ly Truyền Kỳ

Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 65

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sở Hữu Đại Lão Ta Đều Tra Quá

Sở Hữu Đại Lão Ta Đều Tra Quá

Chương 6

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

Chương 8

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng

Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Dưỡng Địch Vi Hoan

Dưỡng Địch Vi Hoan

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy Hiểm

Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy Hiểm

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Chương 179

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Chương 97

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tôi Làm Cha Vai Ác

Tôi Làm Cha Vai Ác

Chương 22

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ