Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại Được 9.67/10 từ 3 phiếu bầu.
Con lớn nhất của nhà địa chủ ở Lí gia câu mười năm trước chết trận sa trường, hài cốt không còn.

Mười năm sau, Lý Thanh Liễu cùng hắn kết minh hôn, nàng đã chuẩn bị xong tâm lí làm quả phụ cả đời.

Sau khi cưới ba tháng, tướng công chết trận của nàng lại trở lại.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại (0)