Văn Khương Công Chúa

Văn Khương Công Chúa Được 6.17/10 từ 3 phiếu bầu.
Truyện cải biên kể về nàng công chúa Văn Khương nổi tiếng sắc dục thời xuân thu.

Không tiết tháo, không hạn cuối, NP.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Văn Khương Công Chúa (0)