Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Giới thiệu

Nếu con người có cơ hội làm lại từ đầu, có cơ hội sống lại lần nữa...

Nếu ta có thể được trọng sinh trở về,...

Ta sẽ không mù quáng tin người nữa, sẽ không yếu đuối vô năng, sẽ không nhún nhường, nhịn nhục.

Càng không bao giờ làm người lươn thiện.

Lần này bản thượng thần sống lại một lần nữa, nguyện đem thiên hạ của các ngươi, giẫm đạp dưới chân.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả (0)