Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu

Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu Được 8.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Thể loại: Xuyên không, nữ cường, sủng ngọt

Tình cờ xuyên về không về một nơi xa lạ, thế nào lại xuyên vào một tân nương tử tự tử tren kiệu hoa, đã vậy nguyên chủ còn đang mang thai...
Phải sống sao ở cái thời đại coi trong trinh tiết này chứ?
Nhưng một thân y thuật nghịch thiên, chiếc nhẫn kết giới hỗ trợ, bàn tay vàng gì gì đó cũng chẳng giúp ít gì nhiều cả...
Vương gia thì mê đắm trà xanh, vương phi ấm ủ hy vọng hưu phu...Loạn, loạn rồi a...

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu (0)