Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát

Giới thiệu

Ly hôn không phải là kết thúc

Tử Du từ nhỏ đã phải chịu huấn luyện cường độ cao, ăn bao nhiêu đau khổ.

Gia tộc hắc đạo của cô phải tự thân cường đại, ai ai cũng phải có bản lĩnh riêng, mà cô từ trước đến nay, vì phải phát triển bản thân, cô cũng không biết được thế giới này dẹp đẽ nhường nào, nhưng người cho cô biết hạnh phúc vui vẻ, người yêu cô lại phản bội cô!

Uất hận đến quẫn trí, cô tự sát, sau đó lại xuyên không, còn gặp hệ thống!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát (0)